Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia polityczna i ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11GPE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna i ekonomiczna
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 – ma uporządkowaną wiedzę o różnych podziałach świata pod względem politycznym, kulturowym, religijnym i gospodarczym, zwłaszcza w XX w. (K_W03; K_W06)

W02 – wykazuje znajomość odmienności regionalnych wynikających z rozwoju historycznego i odmienności struktur etnicznych oraz wyznaniowych oraz przyczyn konfliktów rodzących się na tych polach w XX w. na świecie (K_W06)

W03 - zna metody badawcze oraz sposoby gromadzenia i przetwarzania informacji naukowych, rodzaje literatury naukowej, sposobów prowadzenia kwerendy naukowej (K_W09)

W04 - umie korzystać z danych zawartych na stronach internetowych organizacji statystycznych GUS, Eurostat (K_W10)

W05 – Posiada wiedzę z zakresu migracji ludności, podziałów politycznych świata na regiony i ogólnych zagadnień geografii ekonomicznej na świecie w XIX i XX w. (K_W14)


UMIEJETNOŚCI

U01 – posiada opanowane podstawy warsztatu badawczego niezbędne do gromadzenia i analizy danych w zakresie stosunków międzynarodowych (K_U03)

U02 – określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę zmian i współzależności na mapie polityczno-gospodarczej współczesnego świata (KU07)

U03 – dostrzega zależność funkcjonowania państwa od aktywności społeczeństw, stopni ich zorganizowania się i organizacji pozarządowych (K_U08)

U04 - rozpatruje fakty historyczne na płaszczyźnie geograficznej i określa wzajemne ich relacje w stosunkach międzynarodowych wykorzystując do tego zasoby kartograficzne dostępne w Internecie (K_U9)

U05 – dostrzega wpływ postaw medialnych na kształtowanie polityki państwa, funkcjonowania struktur wewnętrznych i samorządowych państwa (K_U10)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – dostrzega zmiany w otaczającym świecie i potrzebę ich analizy w oparciu o kryteria naukowe (K_K02)

K02 – potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych oraz norm społecznych, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw (K_K03)

K03 – widzi skutki procesów demokratycznych prowadzących do pokojowego rozwiązywania sporów międzynarodowych i lokalnych, rozwoju gospodarczego i kulturalnego w społeczeństwach wielokulturowych (K_K07)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 - ma wiedzę o odmiennościach wynikających z rozwoju historycznego i odmienności struktur etnicznych oraz wyznaniowych na świecie oraz powiązań interdyscyplinarnych poszczególnych zagadnień (K_W02)

W02 – ma uporządkowaną wiedzę oraz zna pojęcia i terminologię z zakresu podziałów świata pod względem politycznym, kulturowym, religijnym i gospodarczym, zwłaszcza w XX w. (K_W05)


UMIEJETNOŚCI

U01 – określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę zmian i współzależności na mapie polityczno-gospodarczej współczesnego świata (K_U05)

U02 – posiada opanowane podstawy warsztatu badawczego niezbędne do gromadzenia i analizy danych w zakresie stosunków międzynarodowych (K_U06)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – dostrzega zmiany w otaczającym świecie i potrzebę ich analizy w oparciu o kryteria naukowe, szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw (K_K03)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

W01 - ma uporządkowaną wiedzę o różnych podziałach świata pod względem politycznym, kulturowym, religijnym i gospodarczym, zwłaszcza w XX w. (K_W02)

W02 - ma wiedzę o odmiennościach wynikających z rozwoju historycznego i odmienności struktur etnicznych oraz wyznaniowych na świecie oraz powiązań interdyscyplinarnych poszczególnych zagadnień (K_W02)

W03 – zna podstawowe pojęcia z zakresu geografii politycznej i potrafi się nimi posługiwać (K_W05)


UMIEJETNOŚCI

U01 – posiada opanowane podstawy warsztatu badawczego niezbędne do gromadzenia i analizy danych w zakresie stosunków międzynarodowych (K_U05)

U02 – potrafi formułować zrozumiałe wypowiedzi z zakresu geografii politycznej w oparciu o zdobytą wiedzę (K_U06)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K01 – dostrzega zmiany w otaczającym świecie i potrzebę ich analizy w oparciu o kryteria naukowe szanuje tradycje demokratyczne i kulturowe poszczególnych społeczeństw (K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość geografii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.