Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Polski XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11HP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia Polski XX wieku
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zaćmiński
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu przedmiotu oraz czynniki determinujące procesy historyczny minionej epoki (K_W15); W02 - posiada wiedzę na temat struktury i specyfiki funkcjonowania społeczeństwa polskiego w XX wieku i jej wpływu na przebieg współczesnych procesów politycznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących w Polsce oraz otoczeniu międzynarodowym (K_W06; K_W14); W03 – ma podstawową wiedzę dotyczącą Internetu, jako narzędzia do gromadzenia danych odnoszących się do historii Polski w XX w. (K_W10);

W04 - posiada podstawową wiedzę obejmującą faktografię, struktury i mechanizmy funkcjonowania dyplomacji polskiej w XX w. (K_W13)

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 - umie zidentyfikować problem z zakresu historii Polski XX, wyjaśnić go i przeprowadzić rzeczową analizę krytyczną w formie ustnej oraz pisanych prac kwalifikowanych (K_U01; K_U08); U02 - potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy teoretyczne i metodologiczne o charakterze interdyscyplinarnym (K_U02; K_U03); U03 - formułuje, wyraża i argumentuje własne oceny ważniejszych wydarzeń historycznych w aspekcie przyczynowo-skutkowym (K_U11).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – docenia różnorodność poglądów, opinii, teorii i ich wpływ na kształtowanie postaw oraz interakcji społecznych w Polsce i środowisku międzynarodowym (K_K05); K02 – ma świadomość wagi umiejętności wyrażania myśli i poczucia odpowiedzialności za głoszone poglądy (szczególnie w kontekście postaw politycznych) (K_K07); K03 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy historycznej i umiejętności oraz rozumie potrzebę permanentnego dokształcania się i rozwoju (K_K09).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać zakres wiedzy/umiejętności/ i innych kompetencji zdobytych w szkole ponadgimnazjalnej. Powinien znać podstawowe fakty i wydarzenia z historii Polski i powszechnej XX wieku, rozpoznać podstawowe problemy oraz mieć opanowane umiejętności wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zaćmiński
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu przedmiotu oraz czynniki determinujące procesy historyczny minionej epoki (K_W01, K_ W06).

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 - umie zidentyfikować problem z zakresu historii Polski XX, wyjaśnić go i przeprowadzić rzeczową analizę krytyczną w formie ustnej oraz pisanych prac kwalifikowanych (K_U01); U02 - potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i metodologiczne o charakterze interdyscyplinarnym korzystając z kwerend i różnych metod oraz narzędzi badawczych (K_U04).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy kompetencji oraz wagi umiejętności wyrażania myśli i poczucia odpowiedzialności za głoszone poglądy (szczególnie w kontekście postaw politycznych) (K_K01).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać zakres wiedzy/umiejętności/ i innych kompetencji zdobytych w szkole ponadgimnazjalnej. Powinien znać podstawowe fakty i wydarzenia z historii Polski i powszechnej XX wieku, rozpoznać podstawowe problemy oraz mieć opanowane umiejętności wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zaćmiński
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu przedmiotu oraz czynniki determinujące procesy historyczny minionej epoki (K_W01, K_ W06).

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 - umie zidentyfikować problem z zakresu historii Polski XX, wyjaśnić go i przeprowadzić rzeczową analizę krytyczną w formie ustnej oraz pisanych prac kwalifikowanych (K_U01); U02 - potrafi rozwiązywać problemy teoretyczne i metodologiczne o charakterze interdyscyplinarnym korzystając z kwerend i różnych metod oraz narzędzi badawczych (K_U04).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość poziomu swojej wiedzy kompetencji oraz wagi umiejętności wyrażania myśli i poczucia odpowiedzialności za głoszone poglądy (szczególnie w kontekście postaw politycznych). Rozumie potrzebę permanentnego podnoszenia swoich kwalifikacji (K_K01).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać zakres wiedzy/umiejętności/ i innych kompetencji zdobytych w szkole ponadgimnazjalnej. Powinien znać podstawowe fakty i wydarzenia z historii Polski i powszechnej XX wieku, rozpoznać podstawowe problemy oraz mieć opanowane umiejętności wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.