Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System międzyamerykański

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM11SYSM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System międzyamerykański
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – dysponuje wiedzą na temat krajów Ameryki Łacińskiej i odtwarza podstawowe wydarzenia z zakresu historii politycznej i gospodarczej tychże państw (K_W01, K_W03)

W02 – posiada wiedzę na temat kolejnych etapów kształtowania się systemu międzyamerykańskiego i udziału w jego poszczególnych organach przedstawicieli krajów Ameryki Łacińskiej, USA, Kanady, a także Europy (K_W07)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – pozyskuje i analizuje zgromadzoną wiedzę, wyjaśnia warunki, płaszczyzny i zakres funkcjonowania wspólnoty jaką jest Organizacja Państw Amerykańskich (K_U03)

U02 – analizuje decyzje i postanowienia będące efektem kluczowych spotkań w ramach systemu między-amerykańskiego i dostrzega zależności pomiędzy zmianami w polityce wewnętrznej poszczególnych państw Ameryki Łacińskiej, a korektą w zakresie zmianami w podstawowych celów stawianych przed OPA (K_U06, K_U09)

U03 – analizuje elementy życia politycznego, społecznego i gospodarczego w państwach Ameryki Łacińskiej (K_U08)

U04 – dyskutuje na temat podstawowych problemów nurtujących krajem Ameryki Łacińskiej i proponuje metody ich rozwiązywania (K_U08)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale poszerza swoją wiedzę na temat dziejów oraz dorobku kulturowego krajów Ameryki Łacińskiej i USA (K_K02)

K02 – student prawidłowo postrzega, docenia i szanuje tradycje integracyjne zachodzące wśród krajów amerykańskich (K_K05)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geografia polityczna, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, organizacje międzynarodowe, wojny i konflikty po 1945 roku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.