Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bliski i Środkowy Wschód w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM12BŚWSM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bliski i Środkowy Wschód w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek stosunki międzynarodowe, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student posiada wiedzę obejmującą stosunki międzynarodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie (K_W01)

W02 - Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i pojęć z zakresu stosunków międzynarodowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie (K_W02)

W03 - Student posiada podstawową wiedzę na temat zawartości Internetu ( w tym baz danych) bibliotek i archiwów na temat historii Bliskiego i Środkowego Wschodu (K_W10)

U01 - Student umie pozyskać, sklasyfikować i zanalizować problemy z zakresu ekonomii, polityki i bezpieczeństwa Bliskiego i Środkowego Wschodu (K_U03)

U02 - Student umie obiektywnie ocenić skutki polityczne i społeczne polityki stosowanej przez państwa kolonialne na Bliskim i Środkowym Wschodzie (K_U07)

U03 - Student umie prawidłowo określić przyczyny zmian polityczno - gospodarczych zachodzących na Bliskim I Środkowym Wschodzie na przełomie XX i XXI wieku. Dostrzega ich dynamikę związaną z działalnością fundamentalistów islamskich (K_U09)

U04 - Student umie dostrzec przyczyny zagrożeń politycznych, ekonomicznych, militarnych, wyznaniowych i narodowościowych związanych z wydarzeniami na Bliskim i Środkowym Wschodzie na przełomie XX i XXI wieku (K_U11)

K01 - Student ma świadomość wartości nowej wiedzy. Jest przekonany o jej pozytywnym wpływie na swój rozwój (K_K10)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych na Bliskim i Środkowym Wschodzie pozyskaną na I i na III roku stosunków międzynarodowych na pierwszym stopniu studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student posiada wiedzę obejmującą stosunki międzynarodowe na Bliskim i Środkowym Wschodzie (K_W01)

W02 - Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą terminologii i pojęć z zakresu stosunków międzynarodowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie (K_W02)

W03 - Student posiada podstawową wiedzę na temat zawartości Internetu ( w tym baz danych) bibliotek i archiwów na temat historii Bliskiego i Środkowego Wschodu (K_W10)

U01 - Student umie pozyskać, sklasyfikować i zanalizować problemy z zakresu ekonomii, polityki i bezpieczeństwa Bliskiego i Środkowego Wschodu (K_U03)

U02 - Student umie obiektywnie ocenić skutki polityczne i społeczne polityki stosowanej przez państwa kolonialne na Bliskim i Środkowym Wschodzie (K_U07)

U03 - Student umie prawidłowo określić przyczyny zmian polityczno - gospodarczych zachodzących na Bliskim I Środkowym Wschodzie na przełomie XX i XXI wieku. Dostrzega ich dynamikę związaną z działalnością fundamentalistów islamskich (K_U09)

U04 - Student umie dostrzec przyczyny zagrożeń politycznych, ekonomicznych, militarnych, wyznaniowych i narodowościowych związanych z wydarzeniami na Bliskim i Środkowym Wschodzie na przełomie XX i XXI wieku (K_U11)

K01 - Student ma świadomość wartości nowej wiedzy. Jest przekonany o jej pozytywnym wpływie na swój rozwój (K_K10)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych na Bliskim i Środkowym Wschodzie pozyskaną na I i na III roku stosunków międzynarodowych na pierwszym stopniu studiów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma zaawansowaną wiedzę w zakresie złożoności występowania zjawisk i procesów rozwoju cywilizacyjnego Bliskiego i Środkowego Wschodu. Student rozumie powiązania interdyscyplinarne między naukami humanistycznymi i społecznymi zajmującymi się badaniem stosunków międzynarodowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie

W02 - Student ma zaawansowaną szczegółową wiedzę na temat charakterystycznych zależności występujących w badaniach dotyczących Bliskiego i Środkowego Wschodu

W03 - Student ma wiedzę z zakresu Bliskiego i Środkowego Wschodu i wie jak ją wprowadzać w życie w różnych formach aktywności zawodowej

U01 - Student potrafi analizować i w sposób twórczy interpretować zaawansowane procesy polityczne, gospodarcze, kulturowe i prawne występujące w stosunkach międzynarodowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Potrafi to zrobić w oparciu o przekazy pisemne, audiowizualne i artefakty. Potrafi je syntetycznie ująć

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych na Bliskim Wschodzie. Taką wiedzę powinien uzyskać na drugim roku studiów na stosunkach międzynarodowych w zakresie przedmiotu międzynarodowe stosunki polityczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.