Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Regionalne uwarunkowania polityk zagranicznych państw europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM12RUE-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Regionalne uwarunkowania polityk zagranicznych państw europejskich
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – zna dorobek naukowy i terminologię w zakresie stosunków międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem polityki państw europejskich (K_W02)

W02 – posiada na temat historii poszczególnych państw europejskich i ich wzajemnych relacji politycznych, gospodarczych i społecznych (K_W04)

W03 – posiada pogłębioną wiedzę na temat informacji na temat polityki państw europejskich zawartych w Internecie i potrafi umiejętnie z tych baz danych i zawartej w nich wiedzy korzystać (K_W10)

W04 – posiada wiedze na temat prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej, praw człowieka i innych źródeł tych praw, procesów ich kodyfikacji oraz mechanizmów i narzędzi odpowiedzialnych za ich respektowanie w stosunkach międzynarodowych (K_W12)

W05 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii Polski i Europy XX wieku, historii stosunków międzynarodowych, myśli społeczno-politycznej oraz przemian cywilizacyjnych w skali globalnej i regionalnej (K_W15)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – potrafi prawidłowo analizować procesy i wydarzenia polityczne, militarne i kulturalne w stosunkach międzynarodowych, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej (K_U01)

U02 – interpretuje, układy, porozumienia i akty prawne podpisywane w ramach układania relacji międzypaństwowych (K_U02)

U03 – potrafi pozyskiwać, a następnie poddać analizie materiał źródłowy dotyczący wytyczania kierunków i realizowania polityki zagranicznej państw (K_U05)

U04 - posiada pogłębioną umiejętność rozumienia poliarchicznej rzeczywistości międzynarodowej i jej obiektywnej, rzeczowej oraz merytorycznej analizy (K_U15)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – stale poszerza swoją wiedzę na temat dziejów oraz dorobku kulturowego krajów Europy i relacji krajów europejskich z krajami lezącymi na innych kontynentach (K_K01)

K02 – student prawidłowo postrzega, docenia i szanuje tradycje integracyjne zachodzące wśród krajów amerykańskich (K_K05)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Geografia polityczna, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, organizacje międzynarodowe, historia Europy XX wieku i początku XXI wieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.