Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Korespondencja i źródła dyplomatyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM23KŻD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Korespondencja i źródła dyplomatyczne
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Opioła-Cegiełka
Prowadzący grup: Monika Opioła-Cegiełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - ma wiedzę na temat głównych aktorów stosunków międzynarodowych, ich działalności, wzajemnych relacji oraz norm prawnych i zasad funkcjonowania w szczególności w zakresie stosunków dyplomatycznych (K_W01; K_W11)

W02 - posiada wiedzę na temat metodologii badań w obrębie stosunków międzynarodowych przede wszystkim w zakresie selekcji materiału źródłowego i krytyki źródeł dyplomatycznych (K_W09)

W03 – wie gdzie w Internecie znaleźć materiały z zakresu korespondencji dyplomatycznej na szczeblu państwowym i organizacji międzynarodowych (K_W10)

U01 - potrafi samodzielnie zinterpretować traktaty, układy, porozumienia i inne akty prawne w środowisku międzynarodowym (K_U02)

U02 – potrafi sprawnie posługiwać się warsztatem w ramach analizy korespondencji dyplomatycznej (K_U04)

U03 – potrafi znaleźć i poddać krytycznej analizie różne źródła dyplomatyczne (K_U05)

K01 – jest świadomy wiedzy i umiejętności w zakresie analizy korespondencji dyplomatycznej oraz społecznych korzyści z ich pogłębiania (K_K01)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy historii stosunków międzynarodowych i współczesnych stosunków międzynarodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.