Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM23WPP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01

ma podstawową wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, dziedzin tych nauk, ich dyscyplin naukowych oraz ich wzajemnych relacji

K_W07

ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat jednostki, jej miejsca i roli w funkcjonowaniu systemów politycznych, organizacji oraz instytucji w środowisku krajowym, regionalnym i globalnym

K_W08

zna prosystemowe i dysfunkcyjne zachowania grup społecznych, organizacji, partii, ruchów społecznych i politycznych, systemów politycznych oraz ich pozytywne i negatywne konsekwencje w środowisku międzynarodowym

K_W11

posiada podstawową wiedzę o normach prawnych i zasadach funkcjonowania organizacji i instytucji w państwie, regionie, na świecie oraz ich klasyfikacji i podziałach

K_W12

ma podstawową wiedzę na temat prawa, prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, praw człowieka, źródeł tych praw, procesów ich kodyfikacji oraz mechanizmów i narzędzi odpowiedzialnych za ich respektowanie w stosunkach międzynarodowych, a także pozwalających uzyskać podmiotom zadośćuczynienie za naruszenie ich praw

UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U01 potrafi umiejętnie interpretować procesy i wydarzenia polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne, kulturalne w stosunkach międzynarodowych w skali globalnej, regionalnej oraz relacjach Polski z sąsiadami

K_U02 umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne w środowisku międzynarodowym

K_U07 dostrzega związki między teoriami politycznymi a praktyką polityczną oraz możliwościami kształtowania władz i ich struktur, a także polityką i ekonomią w wymiarze transgranicznym

K_U12 znajduje i klasyfikuje źródła prawa międzynarodowego, prawa UE, praw człowieka i ochrony własności, wykorzystuje je do analizy tekstów prawnych oraz do właściwych sposobów rozstrzygania sporów

K_U13 posiada umiejętność operacjonalizacji wiedzy teoretycznej w sferze praktyki oraz przestrzegania standardów charakterystycznych dla interakcji prospołecznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K03 przestrzega zasad kulturowych i etycznych oraz wzajemnego współżycia różnych wyznań, ras, narodów i grup etnicznych

K_K04 umie pracować w zespole realizując zadania wynikające z pełnionej roli, jest zdecydowany w działaniu i posiada predyspozycje do kreatywnych zachowań prospołecznych

K_K07 ma świadomość korzyści wynikających z procesów demokratyzacyjnych, dyfuzji i różnorodności kulturowej, tolerancji, znaczenia współpracy międzynarodowej, lokalnej i regionalnej

K_K08 potrafi wykorzystać swoją wiedzę w sferze praktyki życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego aktywnie kreując wyznaczone role

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Agnieszka Wedeł-Domaradzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W01

ma podstawową wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, dziedzin tych nauk, ich dyscyplin naukowych oraz ich wzajemnych relacji

K_W07

ma podstawową interdyscyplinarną wiedzę na temat jednostki, jej miejsca i roli w funkcjonowaniu systemów politycznych, organizacji oraz instytucji w środowisku krajowym, regionalnym i globalnym

K_W08

zna prosystemowe i dysfunkcyjne zachowania grup społecznych, organizacji, partii, ruchów społecznych i politycznych, systemów politycznych oraz ich pozytywne i negatywne konsekwencje w środowisku międzynarodowym

K_W11

posiada podstawową wiedzę o normach prawnych i zasadach funkcjonowania organizacji i instytucji w państwie, regionie, na świecie oraz ich klasyfikacji i podziałach

K_W12

ma podstawową wiedzę na temat prawa, prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, praw człowieka, źródeł tych praw, procesów ich kodyfikacji oraz mechanizmów i narzędzi odpowiedzialnych za ich respektowanie w stosunkach międzynarodowych, a także pozwalających uzyskać podmiotom zadośćuczynienie za naruszenie ich praw

UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U01 potrafi umiejętnie interpretować procesy i wydarzenia polityczne, militarne, gospodarcze, społeczne, kulturalne w stosunkach międzynarodowych w skali globalnej, regionalnej oraz relacjach Polski z sąsiadami

K_U02 umiejętnie interpretuje układy, traktaty, porozumienia, akty prawne w środowisku międzynarodowym

K_U07 dostrzega związki między teoriami politycznymi a praktyką polityczną oraz możliwościami kształtowania władz i ich struktur, a także polityką i ekonomią w wymiarze transgranicznym

K_U12 znajduje i klasyfikuje źródła prawa międzynarodowego, prawa UE, praw człowieka i ochrony własności, wykorzystuje je do analizy tekstów prawnych oraz do właściwych sposobów rozstrzygania sporów

K_U13 posiada umiejętność operacjonalizacji wiedzy teoretycznej w sferze praktyki oraz przestrzegania standardów charakterystycznych dla interakcji prospołecznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K03 przestrzega zasad kulturowych i etycznych oraz wzajemnego współżycia różnych wyznań, ras, narodów i grup etnicznych

K_K04 umie pracować w zespole realizując zadania wynikające z pełnionej roli, jest zdecydowany w działaniu i posiada predyspozycje do kreatywnych zachowań prospołecznych

K_K07 ma świadomość korzyści wynikających z procesów demokratyzacyjnych, dyfuzji i różnorodności kulturowej, tolerancji, znaczenia współpracy międzynarodowej, lokalnej i regionalnej

K_K08 potrafi wykorzystać swoją wiedzę w sferze praktyki życia politycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego aktywnie kreując wyznaczone role

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.