Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowa pomoc humanitarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM24MPH-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa pomoc humanitarna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek stosunki międzynarodowe, blok I, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk humanistycznych związaną z problematyką międzynarodowej pomocy humanitarnej. Student ma zaawansowaną wiedzę faktograficzną w zakresie problematyki związanej z międzynarodową pomocą humanitarną

W02 - Student ma zaawansowaną wiedzę szczegółową na temat zależności między zjawiskami dotyczącymi problemów z udzielaniem międzynarodowej pomocy humanitarnej

U01 - Student potrafi innowacyjnie wykorzystać do celów naukowych posiadaną wiedzę. Posiada ugruntowane umiejętności badawcze pozwalające na twórczą interpretację zdobywanych informacji dotyczących międzynarodowej pomocy humanitarnej

U05 - Student właściwie dobiera metody i narzędzia pracy, posiada opanowany warsztat badawczy. Potrafi przystosować istniejące metody do własnych potrzeb badawczych lub tworzyć nowe. Trafnie określa związki przyczynowo - skutkowe wpływające na dynamikę zmian związaną z międzynarodową pomocą humanitarną. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i kreacji własnych tez poglądów i wniosków na podstawie zdobytej wiedzy o międzynarodowej pomocy humanitarnej. Student formułuje i argumentuje hipotezy badawcze dotyczące problematyki związanej z międzynarodową pomocą humanitarną

K01 - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu problematyki związanej z międzynarodową pomocą humanitarną. Student dokonuje ich samooceny, rozumie potrzebę permanentnego kształcenia się przez całe życie, podnoszenia swoich kwalifikacji, weryfikowania posiadanej wiedzy i najnowsze wyniki dociekań naukowych związanych z problematyką międzynarodowej pomocy humanitarnej

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawnomiędzynarodowych uwarunkowań dotyczących praw człowieka, historii stosunków międzynarodowych współczesnego świata i konfliktów międzynarodowych po roku 1990. Wiedzę tę student powinien uzyskać na zajęciach na I i II roku stosunków międzynarodowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.