Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM24MSP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki polityczne
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zaćmiński
Prowadzący grup: Andrzej Purat, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych (K_W02); W02 – zna aktorów oraz czynniki i mechanizmy determinujące funkcjonowanie środowiska międzynarodowego (K_W03, K_W05); W03 – potrafi wymienić i omówić zagadnienia problemowe wchodzące w zakres przedmiotu z uwzględnieniem ich polidyscyplinarnego aspektu (K_W13, K_W15).

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – potrafi samodzielnie poszukiwać i korzystać z materiałów poszerzających wiedzę z zajęć (K_U01); U02 – umie zidentyfikować problem wyjaśnić go i przeprowadzić rzeczową oraz krytyczną analizę (K_U06; K_U08); U03 – posiada umiejętność interpretowania procesów zachodzących w środowisku międzynarodowych w aspekcie przyczynowo – skutkowym (K_U15); U04 – posiada umiejętności merytoryczne i metodologiczne niezbędne do pisania prac kwalifikowanych z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych (K_U17).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość oraz docenia różnorodność i uzasadnienie poglądów, opinii, teorii czy postaw oraz ich wpływu na życie (K_K01); K02 – jest przekonany o korzyściach wynikających z potrzeby dalszego poznania problemów i zagadnień z międzynarodowych stosunków politycznych oraz podnoszenia wiedzy w tym zakresie (K_K09); K03 – potrafi rozpoznać zagrożenia oraz deformacje w stosunkach międzynarodowych i zająć właściwą postawę (K_K05, K_K08).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien mieć opanowany zakres wiedzy/umiejętności/ zdobyty na I roku studiów, przede wszystkim z historii Polski XX w. oraz znać podstawowe fakty i wydarzenia z historii stosunków międzynarodowych. Powinien dokonać egzegezy podstawowych tekstów źródłowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zaćmiński
Prowadzący grup: Andrzej Purat, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych (K_W02); W02 – zna aktorów oraz czynniki i mechanizmy determinujące funkcjonowanie środowiska międzynarodowego (K_W03, K_W05); W03 – potrafi wymienić i omówić zagadnienia problemowe wchodzące w zakres przedmiotu z uwzględnieniem ich polidyscyplinarnego aspektu (K_W13, K_W15).

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – potrafi samodzielnie poszukiwać i korzystać z materiałów poszerzających wiedzę z zajęć (K_U01); U02 – umie zidentyfikować problem wyjaśnić go i przeprowadzić rzeczową oraz krytyczną analizę (K_U06; K_U08); U03 – posiada umiejętność interpretowania procesów zachodzących w środowisku międzynarodowych w aspekcie przyczynowo – skutkowym (K_U15); U04 – posiada umiejętności merytoryczne i metodologiczne niezbędne do pisania prac kwalifikowanych z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych (K_U17).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – ma świadomość oraz docenia różnorodność i uzasadnienie poglądów, opinii, teorii czy postaw oraz ich wpływu na życie (K_K01); K02 – jest przekonany o korzyściach wynikających z potrzeby dalszego poznania problemów i zagadnień z międzynarodowych stosunków politycznych oraz podnoszenia wiedzy w tym zakresie (K_K09); K03 – potrafi rozpoznać zagrożenia oraz deformacje w stosunkach międzynarodowych i zająć właściwą postawę (K_K05, K_K08).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien mieć opanowany zakres wiedzy/umiejętności/ zdobyty na I roku studiów, przede wszystkim z historii Polski XX w. oraz znać podstawowe fakty i wydarzenia z historii stosunków międzynarodowych. Powinien dokonać egzegezy podstawowych tekstów źródłowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zaćmiński
Prowadzący grup: Andrzej Purat, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 – posiada uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych. Zna aktorów oraz czynniki i mechanizmy determinujące funkcjonowanie środowiska międzynarodowego (K_W02);

W02 - zna interdyscyplinarny dorobek naukowy dotyczący międzynarodowych stosunków politycznych (K_W07).

UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 – potrafi zidentyfikować problem, wyjaśnić go i przeprowadzić rzeczową oraz krytyczną analizę w formie werbalnej oraz pisemnej (K_U06);

U02 – posiada umiejętność interpretowania procesów zachodzących w środowisku międzynarodowych w aspekcie przyczynowo – skutkowym wykorzystując poglądy różnych autorów (K_U8).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi rozpoznać zagrożenia oraz deformacje w stosunkach międzynarodowych i zająć właściwą postawę (K_K01).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien mieć opanowany zakres wiedzy/umiejętności/ zdobyty na I roku studiów, przede wszystkim z historii Polski XX w. oraz znać podstawowe fakty i wydarzenia z historii stosunków międzynarodowych. Powinien dokonać egzegezy podstawowych tekstów źródłowych z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zaćmiński
Prowadzący grup: Tomasz Kawski, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.