Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM24PBUE-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma uporządkowaną wiedzę na temat zmian polityki UE w zakresie bezpieczeństwa i obrony od EWO do WPBiO. Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą działań dyplomacji UE w kierunku stworzenia systemu bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE ( K_W13)

W02 - Student ma uporządkowaną wiedzę na temat historii stosunków międzynarodowych w Europie w XX wieku i na początku XXI wieku. Ma wiedzę na temat zmian politycznych i cywilizacyjnych zachodzących we współczesnym świecie, które wpływają na kwestię bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego UE. ( K_W15)

W03 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad obowiązujących we współczesnej ekonomii. Zna formy podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej. Zna mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki oraz problemy bezpieczeństwa systemów finansowych działających w środowisku globalnym, regionalnym i krajowym ( K_W17)

U01 - Student umie przeanalizować treść układów i aktów prawnych dotyczących tworzenia i funkcjonowania problemów bezpieczeństwa UE (K_U02)

U02 - Student sprawnie posługuje się narzędziami badawczymi potrzebnymi do gromadzenia danych w zakresie działalności UE. Umie poprawnie z nich korzystać ( K_U03)

U03 - Student umie poprawnie odczytać zapisy źródłowe związane z prawem międzynarodowym i unijnym ( K_U12)

U04 - Student posiada umiejętność merytorycznej analizy i obiektywnej oceny współczesnej rzeczywistości międzynarodowej ( K_U15)

K01 - Student ma świadomość swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz wynikających z tego korzyści ( K_K01)

K02 - Student ma świadomość zmian zachodzących w środowisku międzynarodowym. Jest przekonany, że potrafi umiejętnie wykorzystać je do realizacji własnych celów ( K_K05)

K03 - Student ma świadomość konieczności stałego uzupełniania swojej wiedzy w zakresie stosunków międzynarodowych w różnych jej aspektach ( K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii stosunków międzynarodowych i międzynarodowych stosunków politycznych w Europie dotyczących historii UE uzyskanych w ciągu 4 lat studiów na I i II stopniu studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.