Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwa skandynawskie i nadbałtyckie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM24PSN-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Państwa skandynawskie i nadbałtyckie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji i transformacji państw skandynawskich i bałtyckich oraz roli głównych aktorów środowiska międzynarodowego w ich historii (K_W13)

W02 - Student zna zasady obowiązujące w ekonomii, teorii i mechanizmach funkcjonowania współczesnej gospodarki, międzynarodowych stosunkach gospodarczych w Europie Północnej i Wschodniej, systemach finansowych w skali regionalnej i krajowej, krajów skandynawskich i bałtyckich ( K_W17)

U01 - Student umie prawidłowo rozpoznać, identyfikować, porównać i wyjaśnić wybrane problemy z zakresu polityki międzynarodowej, myśli politycznej, ekonomii i bezpieczeństwa oraz dziedzictwa kulturowego państw skandynawskich i bałtyckich ( K_U03)

U02 - Student umie samodzielnie analizować życie polityczne, gospodarcze i społeczne w państwach skandynawskich i bałtyckich ( K_U08)

K01 - Student ma świadomość konieczności sukcesywnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w zakresie stosunków międzynarodowych w Europie Północnej i Wschodniej w aspekcie historycznym, politycznym, gospodarczym i kulturowym (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien znać zagadnienia z historii Europy XIX i XX wieku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.