Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM24PZUE-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji i transformacji polityki zagranicznej Polski oraz Unii Europejskiej oraz działalności dyplomacji UE oraz głównych aktorów środowiska międzynarodowego ( K_W13)

W02 - Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu historii polskiej i europejskiej dyplomacji w XX wieku, historii stosunków międzynarodowych oraz przemian cywilizacyjnych w skali globalnej i regionalnej ( K_W15)

W03 - Student zna zasady obowiązujące w ekonomii. Zna mechanizmy wpływu funkcjonowania polityki zagranicznej UE na funkcjonowanie współczesnej gospodarki, międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz systemów finansowych w skali globalnej i regionalnej ( K_W17)

U01 - Student poprawnie interpretuje, układy, traktaty, porozumienia, akty prawne pozwalające państwom UE prowadzić wspólną politykę zagraniczną (K_U02)

U02 - Student posiada odpowiedni warsztat badawczy oraz umie gromadzić i analizować dane dotyczące polityki zagranicznej UE ( K_U04)

U03 - Student umie sprawnie posłużyć się aktami normatywnymi, prawem UE, prawami człowieka i wie jak są wykorzystywane do rozstrzygania sporów międzynarodowych przez państwa UE ( K_U12)

U04 - Student posiada pogłębioną umiejętność rozumienia poliarchicznej rzeczywistości w polityce zagranicznej UE oraz jej merytorycznej analizy (K_U15)

K01 - Student jest świadomy swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności dotyczącej polityki zagranicznej UE oraz korzyści wynikających z ich poszerzania ( K_K01)

K02 - Student prawidło postrzega i ocenia zmiany zachodzące w polityce zagranicznej UE oraz umiejętnie je wykorzystuje dla realizacji własnych celów. Ma świadomość odpowiedzialności za prezentowane poglądy i podejmowane decyzje ( K_K05)

K03 - Student potępia nieuczciwe zachowania w kwestiach naruszania norm prawnych, norm społecznych, szanuje tradycje demokratyczne poszczególnych społeczeństw ( K_K06)

K04 - Student sukcesywnie uzupełnia zdobytą wiedzę i umiejętność w zakresie stosunków międzynarodowych dotyczących polityki zagranicznej UE w aspekcie historycznym, politycznym, gospodarczym i prawnym ( K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien znać zagadnienia związane z historią Unii Europejskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.