Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie bezpieczeństwa państw europejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM24SBPE-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Strategie bezpieczeństwa państw europejskich
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bierzyńska-Sudoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Garczewski
Prowadzący grup: Krzysztof Garczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W05 ma uporządkowaną wiedzę na temat mechanizmów interakcji między aktorami (jednostkami, grupami, organizacjami) w europejskiej przestrzeni politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturowej

K_W13 ma pogłębioną wiedzę na temat ewolucji i transformacji środowiska międzynarodowego, funkcjonowania dyplomacji, polityki zagranicznej Polski, Unii Europejskiej, roli strategii bezpieczeństwa państw europejskich oraz głównych aktorów środowiska międzynarodowego.


UMIEJĘTNOŚCI - student:

K_U02 umiejętnie interpretuje podstawowe dokumenty z zakresu bezpieczeństwa państw europejskich

K_U06 właściwie analizuje przyczyny i przebieg głównych interakcji politycznych w środowisku międzynarodowym, kreowanych przez europejskie mocarstwa regionalne i organizacje międzynarodowe

K_U12 sprawnie posługuje się strategiami bezpieczeństwa, aktami normatywnymi, w tym źródłami prawa międzynarodowego, prawa UE, praw człowieka i ochrony własności oraz proponuje ich wykorzystanie do rozstrzygania problemów z zakresu bezpieczeństwa

K_U15 posiada pogłębioną umiejętność rozumienia poliarchicznej rzeczywistości międzynarodowej w Europie i jej obiektywnej, rzeczowej oraz merytorycznej analizy.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 jest świadomy swojej wiedzy na temat strategii bezpieczeństwa państw europejskich, kompetencji i umiejętności oraz społecznych korzyści wynikających z ich poszerzania

K_K10 docenia wartość nowej wiedzy z zakresu strategii bezpieczeństwa i jej wpływie na własny rozwój oraz postęp i zmiany w środowisku międzynarodowym w skali globalnej, krajowej i lokalnej.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w ramach realizacji następujących przedmiotów:

- Konflikty i zagrożenia we współczesnym świecie

- Wspólnota atlantycka.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.