Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sposoby rozwiązywania konfliktów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM24SRKS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sposoby rozwiązywania konfliktów
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek stosunki międzynarodowe, blok I, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

teoria stosunków międzynarodowych, geografia polityczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Głogowska
Prowadzący grup: Helena Głogowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01, K_W02, K_W04, K_W14, K_U03, K_U06, K_K07

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza o stosunkach międzynarodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Paweł Wawryszuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W08 - Zna zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej

K_W09 - Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i etyki zawodowej


K_U04 - Potrafi przeprowadzić kwerendę źródłową i bibliograficzną, korzysta z technik informatycznych w celu pozyskania danych, a następnie poddawać pozyskane informacje krytycznej ocenie. Potrafi identyfikować wzajemne relacje pomiędzy różnymi kierunkami badań

K_U05 - Właściwie dobiera metody i narzędzia pracy, posiada opanowane podstawy warsztatu badawczego. Określa związki przyczynowo-skutkowe wpływające na dynamikę zmian. Posiada umiejętności merytorycznego argumentowania i kreacji własnych tez, poglądów i wniosków na podstawie zdobytej wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym


K_K04 - Podejmuje inicjatywy zmierzające do promowania wiedzy, na rzecz interesu społecznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy, aktywnie uczestniczy w życiu, a także odpowiednio określa priorytety stawianych sobie lub innym zadań, pracuje samodzielnie lub w grupie, przyjmując w niej różne role

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa wiedza o stosunkach międzynarodowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.