Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dyplomacja krajów dawnego bloku komunistycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-SM35DYKP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dyplomacja krajów dawnego bloku komunistycznego
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student

W01 ma podstawową wiedzę na temat bieżnych wydarzeń politycznych krajów komunistycznych po II wojnie światowej (K_W01).

W02 posiada wiedze na temat dorobku naukowego w zakresie dyplomacji krajów bloku komunistycznego (K_W02)

W03 ma wiedzę na temat relacji i zależności politycznych, ekonomicznych i społecznych w stosunkach międzynarodowych w skali globalnej, regionalnej oraz w poszczególnych państwach (K_W04)

W04 posiada wiedzę na temat dynamiki zjawisk politycznych, gospodarczych, demograficznych, religijnych i kulturowych i ich wpływu na stosunki z sąsiadami i na relacje międzynarodowe (K_W14)

W05 posiada wiedzę na temat terminologii w zakresie stosunków międzynarodowych, dyplomacji i ideologii komunistycznej.


Student

U01 rozpoznaje właściwie i samodzielnie identyfikuje, klasyfikuje, porównuje i wyjaśnia wybrane problemy z zakresu polityki międzynarodowej i dyplomacji poszczególnych krajów (K_U03)

U02 potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg głównych interakcji politycznych w środowisku międzynarodowym, kreowanych przez mocarstwa i organizacje międzynarodowe (K_U06)

U03 potrafi wyjaśnić podstawowe założenia polityki zagranicznej krajów byłego bloku komunistycznego oraz ocenić ich położenie międzynarodowe (K_U06)


Student:

K01 ma świadomość zagrożeń wynikających z rozpowszechniania ideologii komunistycznej oraz korzyści wynikających z procesów demokratyzacyjnych, różnorodności kulturowej, tolerancji, znaczenia współpracy międzynarodowej, lokalnej i regionalnej (K_K07)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii powszechnej XX wieku oraz podstawowych założeń systemów politycznych funkcjonujących w XX wieku.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.