Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Piśmiennictwo wojskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ11PIWOJ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Piśmiennictwo wojskowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma wiedzę z zakresu dziejów wojska, wojskowości i sztuki wojennej opisanej w polskim piśmiennictwie wojskowym ( K_W01)

W02 - Student posiada wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z historii wojen i konfliktów zbrojnych z zakresu pięciu głównych epok historycznych ( K_W05)

W03 - Student posiada wiedzę dotyczącą sztuki wojennej oraz terminologii wojskowej używanej na przestrzeni dziejów ( K_W06)

W04 - Student ma wiedzę z zakresu metod badawczych związanych z warsztatem historyka wojskowości ( K_W16)

U01 - Student umie pozyskać i wykorzystać wiedzę z tekstów źródłowych dotyczących piśmiennictwa wojskowego i innych dostępnych źródeł dotyczących problematyki wojskowej ( K_U02)

U02 - Student umie przeprowadzić krytyczną analizę źródeł dotyczących piśmiennictwa wojskowego i innych kwestii związanych z wojskiem ( K_U03)

U03 - Student umie wykorzystać różne źródła informacji dotyczące zagadnień związanych z piśmiennictwem wojskowym i problemami dotyczącymi wojskowości ( K_U04)

U04 - Student umie posłużyć się mapami i innymi pomocami naukowymi przy przedstawianiu zagadnień dotyczących wojskowości ( K_U10)

K01 - Student ma świadomość wartości płynącej z poznawania i analizy nowej wiedzy dotyczącej wojen ojczystych oraz konfliktów międzynarodowych ( K_K01)

K02 - Student ma przekonanie do zachowania obiektywizmu i poczucie, że potrzebny jest dystans w badaniach nad dziejami wojskowymi Polski ( K_K02)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien mieć podstawową wiedzę historyczną dotyczącą historii Polski i Europy na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Nowicki
Prowadzący grup: Ryszard Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię wojskową (K_W05)

W02 Posiada wiedzę ogólną dotyczącą piśmiennictwa wojskowego (K_W07)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 Potrafi krytycznie ocenić materiał źródłowy (K_U04)

U02 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 Postępuje zgodnie z zasadami etyki (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość historii Polski i Europy na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Nowicki
Prowadzący grup: Ryszard Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 Zna podstawowe pojęcia i terminologię wojskową (K_W05)

W02 Posiada wiedzę ogólną dotyczącą piśmiennictwa wojskowego (K_W07)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 Potrafi krytycznie ocenić materiał źródłowy (K_U04)

U02 Umie samodzielnie zdobywać wiedzę (K_U09)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 Postępuje zgodnie z zasadami etyki (K_K06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość historii Polski i Europy na poziomie szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ryszard Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.