Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bronioznawstwo do XV w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ12BRO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bronioznawstwo do XV w.
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek wojskoznawstwo, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dąbrowski
Prowadzący grup: Dariusz Dąbrowski, Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W03 rozumie powiązania interdyscyplinarne studiowanego kierunku z dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych

K_W06 ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W07 posiada wiedzę na temat bronioznawstwa i mundurologii oraz fachowej terminologii związanej z tymi zagadnieniami

K_W17 rozumie podstawową terminologię wojskową w przynajmniej jednym języku nowożytnym

K_U01 pozyskuje wiedzę i rozwija umiejętności badawcze na temat wojskoznawstwa pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U03 prowadzi krytyczną analizę i interpretuje źródła i inne materiały dotyczące wojska, policji i innych służb mundurowych

K_U05 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę na temat zagadnień wojskowości przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

K_U15 pracuje w zespole oraz animuje prace innych w ramach poznawania i rekonstruowania wydarzeń z przeszłości o charakterze militarnym

K_K01 jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania dziejów wojen ojczystych oraz wojen i konfliktów międzynarodowych i światowych; rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania tej wiedzy

K_K06 docenia i szanuje tradycję polskiego oręża oraz ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego ze sztuką wojenną Europy, Polski i swojego regionu

K_K07 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji oświatowych, kulturalnych oraz upowszechniających i popularyzujących wiedzę bronioznawczą, munduroznawczą itp. oraz podejmuje w nich uczestnictwo


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu rozwoju cywilizacyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zonenberg
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W03 rozumie powiązania interdyscyplinarne studiowanego kierunku z dyscyplinami nauk humanistycznych i społecznych

K_W06 ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W07 posiada wiedzę na temat bronioznawstwa i mundurologii oraz fachowej terminologii związanej z tymi zagadnieniami

K_W17 rozumie podstawową terminologię wojskową w przynajmniej jednym języku nowożytnym


UMIEJĘTNOŚCI– student:

K_U01 pozyskuje wiedzę i rozwija umiejętności badawcze na temat wojskoznawstwa pod kierunkiem opiekuna naukowego

K_U03 prowadzi krytyczną analizę i interpretuje źródła i inne materiały dotyczące wojska, policji i innych służb mundurowych

K_U05 samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę na temat zagadnień wojskowości przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

K_U15 pracuje w zespole oraz animuje prace innych w ramach poznawania i rekonstruowania wydarzeń z przeszłości o charakterze militarnym


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania dziejów wojen ojczystych oraz wojen i konfliktów międzynarodowych i światowych; rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania tej wiedzy

K_K06 docenia i szanuje tradycję polskiego oręża oraz ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego ze sztuką wojenną Europy, Polski i swojego regionu

K_K07 orientuje się w działalności i aktualnej ofercie współcześnie działających instytucji oświatowych, kulturalnych oraz upowszechniających i popularyzujących wiedzę bronioznawczą, munduroznawczą itp. oraz podejmuje w nich uczestnictwo


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada podstawową wiedzę z historii Polski i Europy w okresie średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wojskowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zonenberg
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

K_W05 - Posiada aparat pojęciowy i terminologię właściwą językowi specjalistycznemu studiowanego kierunku.

K_W06 - Zna teorie, metody i techniki badawcze w zakresie dyscyplin właściwych dla studiowanego kierunku. Ma wiedzę o szkołach i instytucjach badawczych.


UMIEJĘTNOŚCI– student:

K_U02 - Potrafi rozpoznawać, klasyfikować, stawiać, wyjaśniać i rozwiązywać problemy naukowe.

K_U09 - Potrafi brać udział w dyskusjach, debatach, wymianie poglądów używając specjalistycznej terminologii i posługując się różnorakimi pomocami naukowymi.


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K02 Zachowuje krytyczny stosunek do posiadanej wiedzy zachowując poczucie, że wykorzystując pogłębiona wiedzę można rozwiązywać powstające problemy. Jest otwarty na zasięganie opinii ekspertów w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu. Zachowuje obiektywizm badawczy.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada podstawową wiedzę z historii Polski i Europy w okresie średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wojskowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.