Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka wojenna średniowiecza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ12SWŚ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka wojenna średniowiecza
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek wojskoznawstwo, SP
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Dąbrowski
Prowadzący grup: Dariusz Dąbrowski, Sławomir Zonenberg, Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01– ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii na temat dziejów wojska i sztuki wojennej, a także współczesnej myśli wojskowej oraz policji i innych służb mundurowych

K_W04 –ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu nauk historycznych i społecznych niezbędną do studiowania

kierunku wojskoznawstwo

K_W06 – ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W07 – posiada wiedzę na temat bronioznawstwa i mundurologii oraz fachowej terminologii związanej z tymi zagadnieniami

K_W11 – zna podstawowe powinności obywateli w zakresie obronności państwa na przestrzeni dziejów w Polsce i na wybranych przykładach innych państw

K_W12 –wie, gdzie poszukiwać informację i zbiory sztuki wojennej, zna instytucje i ośrodki posiadające zbiory o tematyce militarnej

K_W17 – rozumie podstawową terminologię wojskową w przynajmniej jednym języku nowożytnym

K_U02 – umie czytać i wykorzystywać teksty źródłowe i inne materiały w języku ojczystym dotyczące zagadnień militarnych

K_U05 – samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę na temat zagadnień wojskowości przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

K_U14 – prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych,

nowoczesnych metod i technik pozwalających na komunikowanie się z kadrą wojskową oraz pozostałych służb mundurowych

K_K01 – jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania dziejów wojen ojczystych oraz wojen i konfliktów międzynarodowych i światowych; rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania tej wiedzy

K_K08 – jest gotów umiejętnie i aktywnie propagować wiedzę z zakresu wojskoznawstwa oraz innych służb mundurowych w środowisku lokalnym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada podstawową wiedzę z historii Polski i Europy w okresie średniowiecza

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zonenberg
Prowadzący grup: Radosław Kotecki, Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:


K_W01– ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii na temat dziejów wojska i sztuki wojennej, a także współczesnej myśli wojskowej oraz policji i innych służb mundurowych

K_W04 –ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu nauk historycznych i społecznych niezbędną do studiowania kierunku wojskoznawstwo

K_W06 – ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W07 – posiada wiedzę na temat bronioznawstwa i mundurologii oraz fachowej terminologii związanej z tymi zagadnieniami

K_W11 – zna podstawowe powinności obywateli w zakresie obronności państwa na przestrzeni dziejów w Polsce i na wybranych przykładach innych państw

K_W12 –wie, gdzie poszukiwać informację i zbiory sztuki wojennej, zna instytucje i ośrodki posiadające zbiory o tematyce militarnej

K_W17 – rozumie podstawową terminologię wojskową w przynajmniej jednym języku nowożytnym


UMIEJĘTNOŚCI– student:

K_U02 – umie czytać i wykorzystywać teksty źródłowe i inne materiały w języku ojczystym dotyczące zagadnień militarnych

K_U05 – samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę na temat zagadnień wojskowości przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

K_U14 – prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik pozwalających na komunikowanie się z kadrą wojskową oraz pozostałych służb mundurowych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 – jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania dziejów wojen ojczystych oraz wojen i konfliktów międzynarodowych i światowych; rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania tej wiedzy

K_K08 – jest gotów umiejętnie i aktywnie propagować wiedzę z zakresu wojskoznawstwa oraz innych służb mundurowych w środowisku lokalnym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada podstawową wiedzę z historii Polski i Europy w okresie średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wojskowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zonenberg
Prowadzący grup: Radosław Kotecki, Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:


K_W01– ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii na temat dziejów wojska i sztuki wojennej, a także współczesnej myśli wojskowej oraz policji i innych służb mundurowych

K_W04 –ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię, teorie i metodologię) z zakresu nauk historycznych i społecznych niezbędną do studiowania kierunku wojskoznawstwo

K_W06 – ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju sztuki wojennej i wojskowości oraz terminologii wojskowej od czasów najdawniejszych do współczesności

K_W07 – posiada wiedzę na temat bronioznawstwa i mundurologii oraz fachowej terminologii związanej z tymi zagadnieniami

K_W11 – zna podstawowe powinności obywateli w zakresie obronności państwa na przestrzeni dziejów w Polsce i na wybranych przykładach innych państw

K_W12 –wie, gdzie poszukiwać informację i zbiory sztuki wojennej, zna instytucje i ośrodki posiadające zbiory o tematyce militarnej

K_W17 – rozumie podstawową terminologię wojskową w przynajmniej jednym języku nowożytnym


UMIEJĘTNOŚCI– student:

K_U02 – umie czytać i wykorzystywać teksty źródłowe i inne materiały w języku ojczystym dotyczące zagadnień militarnych

K_U05 – samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę na temat zagadnień wojskowości przy zastosowaniu nowoczesnych technik pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji, zgodnie ze wskazówkami opiekuna naukowego

K_U14 – prezentuje efekty swojej pracy w przejrzystej, usystematyzowanej i przemyślanej formie z zastosowaniem różnorodnych, nowoczesnych metod i technik pozwalających na komunikowanie się z kadrą wojskową oraz pozostałych służb mundurowych


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K_K01 – jest przekonany o korzyściach wynikających z poznawania dziejów wojen ojczystych oraz wojen i konfliktów międzynarodowych i światowych; rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania tej wiedzy

K_K08 – jest gotów umiejętnie i aktywnie propagować wiedzę z zakresu wojskoznawstwa oraz innych służb mundurowych w środowisku lokalnym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student posiada podstawową wiedzę z historii Polski i Europy w okresie średniowiecza ze szczególnym uwzględnieniem dziejów wojskowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.