Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terroryzm we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ23TEWŚ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Terroryzm we współczesnym świecie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii na temat współczesnego terroryzmu na świecie ( K_W01)

W02 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu rozwoju terroryzmu na przestrzeni dziejów oraz terminologii dotyczącej terroryzmu islamskiego ( K_W6)

W03 - Student zna historię działalności struktur państwowych i samorządowych związanych z wewnętrznym i zewnętrznym bezpieczeństwem narodowym dotyczącym walki z terroryzmem ( K_W10)

W04 - Student ma wiedzę na temat historii terroryzmu na terenie państw UE, problemów dotyczących jego zwalczania oraz podłoża społeczno - socjalnego umożliwiającego jego rozwój ( K_W15)

U01 - Student umie wykorzystać teksty źródłowe i inne materiały w języku ojczystym dotyczące zagadnień związanych z terroryzmem ( K_U02)

U02 - Student umie sformułować i uargumentować tezy wykorzystując poglądy różnych autorów fachowej literatury w zakresie terroryzmu we współczesnym świecie ( K_U06)

U03 - Student umie rozpatrywać konflikty i wojny wywołane działalnością terrorystów w aspekcie przyczynowo - skutkowym. Umie ocenić ich wpływ na rozwój procesów historycznych ( K_U07)

U04 - Student umie wskazać i potrafi omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań dotyczących terroryzmu ( K_U09)

K01 - Student jest świadomy odpowiedzialności za głoszone poglądy na temat terroryzmu, konfliktów zbrojnych i bezpieczeństwa współczesnego świata (K_K03)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Opioła-Cegiełka
Prowadzący grup: Monika Opioła-Cegiełka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma podstawową wiedzę na temat dorobku historiografii na temat współczesnego terroryzmu na świecie (K_W01)

W02 - Student ma podstawową wiedzę z zakresu ewolucji terroryzmu na przestrzeni dziejów oraz terminologii dotyczącej terroryzmu we współczesnym świecie (K_W6)

W03 - Student zna historię polityki antyterrorystycznej i rozumie na czym polega działalność instytucji państwowych służącą bezpieczeństwu wewnętrznemu i zewnętrznemu (walka z terroryzmem) (K_W10)

W04 - Student ma wiedzę na temat powinności obywateli w zakresie polityki antyterrorystycznej w Polsce i na wybranych przykładach innych państw (K_W11)

U02 - Student umie sformułować i uargumentować tezy wykorzystując poglądy różnych autorów fachowej literatury w zakresie terroryzmu we współczesnym świecie (K_U06)

U03 - Student potrafi rozpatrywać konflikty wywołane działalnością terrorystów w aspekcie przyczynowo-skutkowym oraz umie ocenić ich wpływ na rozwój procesów historycznych (K_U07)

U04 - Student umie wskazać i omówić wzajemne relacje różnych kierunków badań dotyczących terroryzmu (K_U09)

K01 - Student jest świadomy odpowiedzialności za głoszone poglądy na temat terroryzmu, konfliktów zbrojnych i bezpieczeństwa współczesnego świata (K_K03)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.