Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dzieje i organizacja więziennictwa w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ24DZWIE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dzieje i organizacja więziennictwa w Polsce
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma podstawową wiedzę na temat dorobku polskiej historiografii służb więziennych ( K_W01)

W02 - Student ma opanowaną podstawową wiedzę w zakresie specyfiki wojskoznawstwa i wybranych zagadnień nauk historycznych w zakresie historii więziennictwa polskiego ( K_W02)

W03 - Student zna wybrane zagadnienia z historii więziennictwa w ( zakresie czterech głównych epok historycznych w ujęciu chronologicznym i problemowym) ( K_W05)

W04 - Student wie jakie są relacje między aktualnymi wydarzeniami w przeszłości w zakresie zabezpieczenia przez służbę więzienną bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce ( K_W14)

W05 - Student zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu

badacza historii i współczesności dotyczącej więziennictwa w Polsce ( K_W16)

U01 - Student umie pozyskać wiedzę z zakresu dziejów policji i służb więziennych ( K_U01)

U02 - Student umie korzystać z różnorodnych źródeł informacji dotyczących

więziennictwa ( K_U04)

U03 - Student umie prawidłowo i poprawnie przedstawić tezy i argumenty z wykorzystaniem poglądów różnych autorów literatury fachowej w zakresie historii i współczesności więziennictwa w Polsce ( K_U05)

U04 - Student umie znaleźć związki przyczynowo - skutkowe wydarzeń wpływających na rozwój i kształtowanie się instytucji policyjnych i więziennych w Polsce i na świecie na przestrzeni dziejów. Umie ocenić ich wpływ na rozwój instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego ( K_U07)

U05 - Student umie wykorzystać informacje pozyskane z różnych współczesnych źródeł technicznych.Umie poprawnie opracować materiał związany z dziejami więziennictwa ( K_U16)

K01 - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale rozumie też konieczność jej uzupełniania i podnoszenia ( K_K05)

K02 - Student ma świadomość, że należy w swoim środowisku umiejętnie propagować wiedzę dotyczącą historii polskich służ więziennych ( K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu historii bezpieczeństwa Polski i funkcjonowania służb policyjnych na jej terenie na przestrzeni dziejów. Wiedzę tę powinien uzyskać na I semestrze II roku wojskoznawstwa w zakresie przedmiotu Służby policyjno - porządkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma podstawową wiedzę na temat dorobku polskiej historiografii służb więziennych ( K_W01)

W02 - Student ma opanowaną podstawową wiedzę w zakresie specyfiki wojskoznawstwa i wybranych zagadnień nauk historycznych w zakresie historii więziennictwa polskiego ( K_W02)

W03 - Student zna wybrane zagadnienia z historii więziennictwa w ( zakresie czterech głównych epok historycznych w ujęciu chronologicznym i problemowym) ( K_W05)

W04 - Student wie jakie są relacje między aktualnymi wydarzeniami w przeszłości w zakresie zabezpieczenia przez służbę więzienną bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce ( K_W14)

W05 - Student zna podstawowe metody badawcze i narzędzia warsztatu

badacza historii i współczesności dotyczącej więziennictwa w Polsce ( K_W16)

U01 - Student umie pozyskać wiedzę z zakresu dziejów policji i służb więziennych ( K_U01)

U02 - Student umie korzystać z różnorodnych źródeł informacji dotyczących

więziennictwa ( K_U04)

U03 - Student umie prawidłowo i poprawnie przedstawić tezy i argumenty z wykorzystaniem poglądów różnych autorów literatury fachowej w zakresie historii i współczesności więziennictwa w Polsce ( K_U05)

U04 - Student umie znaleźć związki przyczynowo - skutkowe wydarzeń wpływających na rozwój i kształtowanie się instytucji policyjnych i więziennych w Polsce i na świecie na przestrzeni dziejów. Umie ocenić ich wpływ na rozwój instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego ( K_U07)

U05 - Student umie wykorzystać informacje pozyskane z różnych współczesnych źródeł technicznych.Umie poprawnie opracować materiał związany z dziejami więziennictwa ( K_U16)

K01 - Student jest świadomy poziomu swojej wiedzy, ale rozumie też konieczność jej uzupełniania i podnoszenia ( K_K05)

K02 - Student ma świadomość, że należy w swoim środowisku umiejętnie propagować wiedzę dotyczącą historii polskich służ więziennych ( K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu historii bezpieczeństwa Polski i funkcjonowania służb policyjnych na jej terenie na przestrzeni dziejów. Wiedzę tę powinien uzyskać na I semestrze II roku wojskoznawstwa w zakresie przedmiotu Służby policyjno - porządkowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.