Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ24PRD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek wojskoznawstwo, blok I, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Puls
Prowadzący grup: Ewa Puls
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 wymienia metody stosowane w badaniach historyczno-wojskoznawczych (K_W02 i K_W16)

W02 wyjaśnia terminologię używaną przez historyków-wojskowości, zajmujących się II światową (K_W04)

W03 wyjaśnia zasady związane z cytowaniem wykorzystywanej literatury (K_W18)


UMIEJĘTNOŚCI - student:

U01 pozyskuje wiedzę ze wskazanych przez prowadzącego zajęcia źródeł ( „ Dziennik Bydgoski” 1939 rok ) (K_U1)

U02 analizuje i interpretuje wskazane artykuły z „ Dziennika Bydgoskiego” z 1939 roku (K_U3)

U03 korzysta z bibliografii zawartości „Kalendarza Bydgoskiego”, wyszukując artykuły dotyczące pierwszych dni II wojny światowej w Bydgoszczy (K_U04)

U04 redaguje opatrzoną przypisami narrację dotyczącą pierwszych dni II wojny światowej w Bydgoszczy (K_U11)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:


K01 potępia naruszanie cudzej intelektualnej (K_K04)

K02 w miarę możliwości popularyzuje wiedzę o wydarzeniach poprzedzających wkroczenie wojsk niemieckiego okupanta do Bydgoszczy we wrześniu 1939 roku (K_K0


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wstęp do wojskoznawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kawski
Prowadzący grup: Tomasz Kawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA – student:

W01 opanował wiedzę i terminologię z zakresu studiowanego kierunku oraz metodologii badań historycznych i społecznych przydatnych w badaniach historyczno-wojskoznawczych (K_W02; K_W04; K_W16)

W02 wyjaśnia terminologię używaną przez historyków-wojskowości (K_W04; K_W16)

W03 zna i wyjaśnia zasady ochrony własności intelektualnej i praw autorskich (K_W18)

Umiejętności

U01 pozyskuje wiedzę z rozmaitych źródeł i materiałów w języku polskich w zakresie zagadnień militarnych i służb mundurowych (K_U02; K_U04)

U02 krytycznie analizuje i interpretuje rozmaite źródła informacji z zakresu wojska i służbu mundurowych (K_U03)

U03 potrafi poprawnie przygotować w postaci ustnej i pisemnej rozmaite zagadnienia, zgodnie z wymogami naukowości, przy zastosowaniu różnorodnych metod i technik komunikacyjnych (K_U11; K_U13; K_U14)

Kompetencje społeczne

K01 potępia naruszanie cudzej intelektualnej oraz ma świadomość konieczności stosowania norm etycznych (K_K04, K_K10)

K02 w miarę możliwości popularyzuje wiedzę z zakresu wojskoznawstwa oraz jest przekonany o konieczności zachowania obiektywizmu badawczego z zakresu dziejów wojskowości w Polsce i na świcie (K_K02)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i historii powszechnej;

student powinien mieć opanowane podstawowe zasady z zakresu metodologii badań


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.