Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-WZ35SEM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do napisania pracy licencjackiej ( K_W01)

W02 - Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą teorie i metodologię badań (K_W09)

W03 - Student zna normy konstruowania struktury pracy licencjackiej ( K_W09)

W04 - Student posiada wiedzę z zakresu krytyki źródła ( K_W09)

W05 - Student zna bazy danych w wersji papierowej i elektronicznej, wie gdzie poszukiwać materiał merytoryczny niezbędny do napisania pracy licencjackiej (K_W10)

U01 - Student posiada elementarne umiejętności badawcze ( formułuje i analizuje problemy badawcze) ( K_U16)

U02 - Student poszukuje i pozyskuje dane w bibliotece archiwum oraz cyberprzestrzeni ( K_U16)

U03 - Student wyszukuje, analizuje, ocenia selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł ( K_U04)

U04 - Student interpretuje wydarzenia i procesy historyczne, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe ( K_U01)

U05 - Student dokonuje analizy merytorycznej opisywanych problemów (K_U15)

U06 - Student organizuje własny proces pisania pracy licencjackiej ( K_U17)

U07 - Student pisze pracę na wybrany temat ( w tym rozwiązuje problemy językowe i stylistyczne) ( K_U17)

K01 - Student jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach historycznych, potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej ( K_K06)

K02 - Student stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności (K_K02)

K03 - Student prezentuje wyniki swoich badań ( K_K11)

K04 -Student upowszechnia wyniki swoich badań w środowisku naukowym oraz popularyzuje je w środowisku społecznym ( K_K11)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych. Powinien mieć opanowane podstawowe zasady z zakresu metodologii badań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Aleksander Lasik, Paweł Wawryszuk, Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student posiada niezbędną wiedzę merytoryczną do napisania pracy licencjackiej ( K_W01)

W02 - Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą teorie i metodologię badań (K_W09)

W03 - Student zna normy konstruowania struktury pracy licencjackiej ( K_W09)

W04 - Student posiada wiedzę z zakresu krytyki źródła ( K_W09)

W05 - Student zna bazy danych w wersji papierowej i elektronicznej, wie gdzie poszukiwać materiał merytoryczny niezbędny do napisania pracy licencjackiej (K_W10)

U01 - Student posiada elementarne umiejętności badawcze ( formułuje i analizuje problemy badawcze) ( K_U16)

U02 - Student poszukuje i pozyskuje dane w bibliotece archiwum oraz cyberprzestrzeni ( K_U16)

U03 - Student wyszukuje, analizuje, ocenia selekcjonuje informacje z wykorzystaniem różnych źródeł ( K_U04)

U04 - Student interpretuje wydarzenia i procesy historyczne, polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe ( K_U01)

U05 - Student dokonuje analizy merytorycznej opisywanych problemów (K_U15)

U06 - Student organizuje własny proces pisania pracy licencjackiej ( K_U17)

U07 - Student pisze pracę na wybrany temat ( w tym rozwiązuje problemy językowe i stylistyczne) ( K_U17)

K01 - Student jest przekonany o konieczności dystansu czasowego oraz obiektywizmu w badaniach historycznych, potępia nieuczciwe zachowanie w kwestiach naruszania cudzej własności intelektualnej ( K_K06)

K02 - Student stale dokształca się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności (K_K02)

K03 - Student prezentuje wyniki swoich badań ( K_K11)

K04 -Student upowszechnia wyniki swoich badań w środowisku naukowym oraz popularyzuje je w środowisku społecznym ( K_K11)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu stosunków międzynarodowych. Powinien mieć opanowane podstawowe zasady z zakresu metodologii badań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wawryszuk
Prowadzący grup: Tomasz Kawski, Andrzej Topij, Paweł Wawryszuk, Andrzej Zaćmiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.