Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Łacina średniowieczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK12ŁAŚ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Łacina średniowieczna
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zyglewski
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg, Zbigniew Zyglewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W01: zna zasady prawne i merytoryczne związane z translacją łaciny średniowiecznej i nowożytnej (K_W04)


Umiejętności:

K01: potrafi nieustannie dokształcać się, aktualizuje swoją wiedzę i umiejętności (K_U04)

U02: potrafi przetłumaczyć średniowieczny łaciński tekst i poddać go analizie (K_U17)


Kompetencje społeczne:

K01: jest przekonany o konieczności aktywnej pracy w zespole (K_K02)

K02: jest świadomy głoszonych przez siebie poglądów opartych na zasadzie obiektywizmu (K_K05)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza w zakresie gramatyki i słownictwa języka łacińskiego (przedmiot w szkole średniej lub lektorat na studiach)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Zonenberg
Prowadzący grup: Sławomir Zonenberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

K_W05 - Posiada aparat pojęciowy i terminologię właściwą językowi specjalistycznemu studiowanego kierunku.

K_W08 - Zna zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.


Umiejętności:

K_U07 - Posługuje się językami obcymi na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

K_U09 - Potrafi brać udział w dyskusjach, debatach, wymianie poglądów używając specjalistycznej terminologii i posługując się różnorakimi pomocami naukowymi.


Kompetencje społeczne:

K_K05 Postępuje etycznie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi świadomie organizować swój warsztat pracy. Dba o etos wykonywanego zawodu. Realizuje zadania zapewniając bezpieczeństwo własne i swoim współpracownikom. Potrafi wykorzystywać swoja wiedzę w sferze praktyki życia współczesnego.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza w zakresie gramatyki i słownictwa języka łacińskiego (przedmiot w szkole średniej lub lektorat na studiach)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.