Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etnografia Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK12ETP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etnografia Polski
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 – zna elementy historii Polski mające wpływ na rozwój kultury ludowej (K_W06)

W02 - wymienia i charakteryzuje elementy kultury ludowej i dziedzictwa niematerialnego (K_W07)

W03– zna konteksty kulturowe oraz czynniki decydujące o powstaniu i ewolucji kultury ludowej w Polsce (K_W09)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 – posługuje się pojęciami związanymi z etnografią, np. etnografia, kultura ludowa, niematerialne dziedzictwo (K_U10)

U02 - wykorzystuje poznaną wiedzę do omówienia zmieniających się znaczeń i funkcji elementów kultury ludowej (K_U11)

U03 – potrafi opisać zabytki architektury ludowej (K_U19)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – uczestniczy w wydarzeniach związanych z upowszechnianiem kultury ludowej (K_K05)

K02 - ma świadomość zmian zachodzących w mentalności, postępowaniu i postrzeganiu ludzi w różnych okresach historycznych (K_K08)

K03 – jest świadomy konieczności zachowania dawnych tradycji, zwyczajów dla zachowania ciągłości historii regionu, kraju, narodu (K_K09)
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien znać podstawową terminologię z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.