Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia kultury materialnej doby preindustrialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK12HDPR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia kultury materialnej doby preindustrialnej
Jednostka: Kolegium I
Grupy: rok 1, semestr 2, kierunek Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i ochrona zabytków, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Nowicki
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Ryszard Nowicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza - student:

W01 ma podstawową wiedzę faktograficzną K_W01

W02 ma świadomość zmian zachodzących w życiu społecznym K_W03


Umiejętności - student:

U01 umie krytycznie ocenić materiał badawczy K_U03

U02 potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe procesu historycznego K_U05


Kompetencje społeczne - student:

K01 jest chętny do wzbogacania własnej wiedzy K_K01


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość historii Polski i powszechnej na poziomie szkoły średniej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.