Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bronioznawstwo i militaria zabytkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK35BROIM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bronioznawstwo i militaria zabytkowe
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Purat
Prowadzący grup: Andrzej Purat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

(W01) Student ma wiedzę z zakresu elementów dziedzictwa związanego z bronią i militariami zabytkowymi (K_W07)

(W02) Student ma wiedzę na temat ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych związanych z militariami zabytkowymi (K_W16)

( U01) Student umie ocenić i zweryfikować wartość poszczególnych zabytków związanych z bronią i militariami zabytkowymi ( K_U05)

(U02) Student umie rozpoznać i udokumentować zjawiska kulturowe związane z badaniem broni zabytkowej (K_U12)

(U03) Student umie ocenić walory zabytkowych urządzeń związanych z wytarzaniem broni różnego typu (K_U13)

(K01) Student ma świadomość konieczności szanowania i promowania dziedzictwa kulturowego Polski, swojego regionu i Europy związanego z bronią i dziejami militarno - wojennymi (K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii Polski i Europy i pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony zabytków

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.