Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura średniowieczna Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK35KŚPL-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura średniowieczna Polski
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Nowakowski
Prowadzący grup: Tomasz Nowakowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:


W01 posiada rozszerzoną wiedzę ogólną na temat materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego ziem polskich w średniowieczu


W02 posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie rozwoju cywilizacyjnego ziem polskich w wiekach średnich


W03 ma wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu ochrony średniowiecznego dziedzictwa kulturowego szczególnie niematerialnego i dóbr kultury


U01 posiada umiejętności analizy i oceny źródeł średniowiecznych oraz literatury dotyczącej polskiego dziedzictwa kulturowego wieków średnich


U02 potrafi analizować rodzime wytwory artystyczne doby średniowiecza, szczególnie w zakresie odczytywania treści ideowych i funkcji społecznych


U03 identyfikuje i analizuje cechy formalne zabytków średniowiecznych


K01 potrafi interpretować elementy rodzimej kultury doby średniowiecza


K02 rozpoznaje i potrafi opisać zjawiska kulturowe charakterystyczne dla polskiego średniowiecza w świetle osiągnięć wybranych nurtów badawczych mediewistyki i badań kulturoznawczych


K03 potrafi zidentyfikować i ocenić walory zabytkowe średniowiecznych urządzeń technicznych


K04 potrafi charakteryzować elementy kultury duchowej właściwe dla ludności ziem polskich w średniowieczu


K05 interpretuje wyniki badań archeologiczno-architektonicznych obiektów średniowiecznych


K06 posiada kompetencje umożliwiające pracę zespołową


K07 jest świadomy własnych kompetencji i niedostatków w zakresie wiedzy o kulturze polski średniowiecznej


K08 docenia znaczenie kultury średniowiecznej na tle całokształtu dziejów kultury ziem polskich i dostrzega potrzebę pogłębiania własnej wiedzy o jej elementach


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa znajomość przemian cywilizacyjnych ziem polskich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.