Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mody i ubiory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK35MIU-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mody i ubiory
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 – zna terminologię związaną z historią mody (K_W02 )

W02 – zna elementy dziedzictwa kulturowego związane ze zmieniającą się modą w szerokim rozumieniu tego pojęcia (K_W02)

W03 – zna konteksty kulturowe i historyczne powstawania nowych trendów i stylów w poszczególnych epokach (K_W06)

W04 – zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony zabytków w Polsce (K_W17)

W05 – zna metody wyszukiwania i pozyskiwania informacji na temat dziedzictwa kulturowego i jego elementów oraz ich promocji (K_W18)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 - potrafi wykorzystywać różne nośniki w pozyskiwaniu informacji (K_U02)

U02 - analizuje i interpretuje źródła ikonograficzne (K_U02)

U03 - potrafi wymienić i zinterpretować elementy mody w okresie prehistorycznym (K_U16)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi zastosować zdobytą wiedzę w realizacji zadań/projektów (K_K04)

K02– rozumie konieczność uczestniczenia w wydarzeniach związanych z upowszechnianiem tradycji, zwyczajów, historii Polski i regionu (K_K05)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien znać podstawową terminologię z zakresu kultury materialnej oraz przemiany cywilizacyjne zachodzące w Europie w róznych okresach historycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.