Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK35SLI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Aleksander Jankowski, Christine Moisan-Jablonski, Agnieszka Wysocka, Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Aleksander Jankowski, Agnieszka Wysocka, Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Dariusz Dąbrowski, Anetta Głowacka-Penczyńska, Dariusz Karczewski, Jacek Woźny, Agnieszka Wysocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

K_W08 - Zna zasady pracy indywidualnej oraz zespołowej.

K_W09 - Zna i rozumie zasady ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i etyki zawodowej.

Umiejętności

K_U06 - Posiada umiejętności tworzenia prac pisemnych o charakterze naukowym. Potrafi zredagować, skomentować, opatrzyć przypisami przygotowany tekst. Posiada umiejętność wypowiedzi w spójnej logicznie i zrozumiałej formie. Potrafi prezentować efekty swojej pracy.

K_U10 - Potrafi podejmować samodzielnie lub w zespole przedsięwzięcia, planować samodzielnie lub pod kierunkiem opiekuna naukowego prace badawcze oraz działalność w zakresie studiowanego kierunku, upowszechniać wiedzę, potrafi planować pracę indywidualną lub zespołową, planować permanentne dokształcanie się.

Kompetencje społeczne

K_K06 - Ma poczucie potrzeby ochrony własności intelektualnej.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

student przed rozpoczęciem zajęć powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu historii sztuki polskiej i powszechnej, historii kultury materialnej;


student powinien mieć opanowane podstawowe zasady z zakresu metodologii badań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.