Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDK35WM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Christine Moisan-Jablonski
Prowadzący grup: Christine Moisan-Jablonski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (KW_01) – Rozumie powiązania istniejące w dobie nowożytnej pomiędzy grafiką a malarstwem, rzeźbą i sztuką użytkową

W02 (KW_02) – Ma wiedzę z zakresu związków sztuki zachodnioeuropejskiej ze sztuką polską

W03 (KW_09) – Ma wiedzę z zakresu specyfiki rozwoju sztuk plastycznych na terenie dawnej Rzeczypospolitej


U01 (KU_05)– Umie rozpoznać podstawowe techniki graficzne

U02 (KU_05)– Umie stosować właściwą terminologię z zakresu grafiki

U03 (KU_12) – Posiada zdolność analizowania wzajemnych oddziaływań malarstwa, rzeźby i grafiki


K01 (KK_05) – Interesuje się historią sztuki i kultury

K02 (KK_05) – Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach muzealnych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z dziedziny historii sztuki dawnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żychlińska
Prowadzący grup: Justyna Żychlińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W05- ma podstawową wiedzę o powstaniu i ewolucji wybranych cywilizacji

K_W09- ma podstawową wiedzę w zakresie pokrewnych kierunków badawczych (archeologia, antropologia, etnografia, historia, etnologia)

K_U05 - ocenia i weryfikuje wartość poszczególnych elementów spuścizny kulturowej

K_U12- rozpoznaje i dokumentuje zjawiska kulturowe w świetle różnych kierunków badawczych

K_K03- szanuje i promuje tradycje oraz dziedzictwo kulturowe Polski, swojego regionu i Europy

K_K08- ma zdolność okazywania zrozumienia dla wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

K_K09- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowe informacje o źródłach archeologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kotecki
Prowadzący grup: Radosław Kotecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Student:


W01 - posiada wiedzę na temat znaczenia i przemian kultury piśmiennej w procesie przenikania i rozwoju cywilizacji łacińskiej w Polsce średniowiecznej i kształtowania się rodzimej kultury wysokiej (K_W05)


W02 - posiada wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu historii i kultury Polski średniowiecznej ze szczególnym uwzględnieniem kultury piśmiennej i piśmiennictwa historycznego (K_W09)


U01 - ocenia i weryfikuje wartość elementów spuścizny piśmiennej w kontekście badań nad piśmiennej Polski średniowiecznej (K_U05)


U02 - rozpatruje i dokumentuje zjawiska kulturowe w świetle nurtu badań nad kulturą piśmienną w Polsce średniowiecznej (K_U12)


K01 - szanuje i promuje dziedzictwo średniowiecznej kultury piśmiennej w Polsce (K_K03)


K02 - okazuje zrozumienie dla rozmaitych postaw i mentalności wyrażanych w Piśmiennictwie polski średniowiecznej (K_K08)


K03 okazuje zrozumienie i szacunek dla różnych punktów widzenia prezentowanych przez badaczy zajmujących się kulturą piśmienną polskiego średniowiecza (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawowa znajomość przemian cywilizacyjnych ziem polskich

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.