Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Higiena w dawnej Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-ZDk24HDP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Higiena w dawnej Polsce
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Głowacka-Penczyńska
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA - student:

W01 – zna czynniki decydujące o zmianach w kulturze życia codziennego poszczególnych epok (K_W05 , K_W06)

W02 – ma wiedzę na temat przemian cywilizacyjnych w Polsce i Europie (K_W05 , K_W06)

W03 – zna metody wyszukiwania i pozyskiwania informacji (K_W08)


UMIEJĘTNOŚCI – student:

U01 - ocenia znaczenie przemian kulturowych dla rozwoju konsumpcji, wzrostu poziomu życia w różnych okresach historycznych (K_U01, K_U17)

U02 - potrafi wykorzystywać różne nośniki w pozyskiwaniu informacji (K_U02)

U03 - analizuje i interpretuje źródła (K_U02)

U04 – zna pojęcia związane z ewolucją kultury życia codziennego (K_U17)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:

K01 – potrafi zastosować zdobytą wiedzę w realizacji zadań/projektów (K_K02)

K02 – rozumie konieczność ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego Polski i regionu (K_K03)

K03 - jest przekonany o wpływie mody na tworzenie odrębności kulturowych różnych regionów i narodów (K_K09)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przed rozpoczęciem zajęć student powinien znać podstawową terminologię z zakresu historii kultury materialnej oraz przemiany cywilizacyjne zachodzące w Polsce na przestrzeni dziejów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Puls
Prowadzący grup: Anetta Głowacka-Penczyńska, Ewa Puls
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:


WIEDZA - student:


W01 – zna czynniki decydujące o zmianach w kulturze życia codziennego poszczególnych epok (K_W05 , K_W06)


W02 – ma wiedzę na temat przemian cywilizacyjnych w Polsce i Europie (K_W05 , K_W06)


W03 – zna metody wyszukiwania i pozyskiwania informacji (K_W08)
UMIEJĘTNOŚCI – student:


U01 - ocenia znaczenie przemian kulturowych dla rozwoju konsumpcji, wzrostu poziomu życia w różnych okresach historycznych (K_U01, K_U17)


U02 - potrafi wykorzystywać różne nośniki w pozyskiwaniu informacji (K_U02)


U03 - analizuje i interpretuje źródła (K_U02)


U04 – zna pojęcia związane z ewolucją kultury życia codziennego (K_U17)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – student:


K01 – potrafi zastosować zdobytą wiedzę w realizacji zadań/projektów (K_K02)


K02 – rozumie konieczność ochrony tradycji i dziedzictwa kulturowego Polski i regionu (K_K03)


K03 - jest przekonany o wpływie mody na tworzenie odrębności kulturowych różnych regionów i narodów (K_K09)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przed rozpoczęciem zajęć student powinien znać podstawową terminologię z zakresu historii kultury materialnej oraz przemiany cywilizacyjne zachodzące w Polsce na przestrzeni dziejów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.