Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do nauki o języku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-Lg11WJ-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do nauki o języku
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zimny
Prowadzący grup: Magdalena Czachorowska, Rafał Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Zimny
Prowadzący grup: Rafał Zimny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty modułowe


Student:


- prezentuje uporządkowaną wiedzę i definiuje podstawowe terminy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, medycznych związanych ze studiowanym kierunkiem (K_W01);


- opisuje podstawowe elementy wiedzy o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, umiejscawiając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W10);


- definiuje podstawowe terminy z zakresu badań języka (systemowych, semiotycznych, leksykalnych, socjo- i pragmalingwistycznych), literatury i kultury (K_W11);


- umie wykorzystać wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw pedagogicznych, psychologicznych, lingwistycznych, medycznych w terapii logopedycznej (K_U04);


- stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu fonetyki, systemu języka (w ujęciu diachronicznym i synchronicznym), leksyki, kultury, socjologii i stylistyki języka polskiego (K_U16);


- ma świadomość konieczności stałego pogłębiania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności, odznacza się kreatywnością w poszukiwaniu różnorodnych form pomocy, rozumie potrzebę uczenia się i uczestniczenia w kulturze przez całe życie, korzystając z mediów tradycyjnych i elektronicznych (jednocześnie respektuje obowiązujące normy etyczne oraz prawne) (K_K04).


Efekty przedmiotowe


Student:


- prezentuje uporządkowaną wiedzę i definiuje podstawowe terminy z zakresu nauki o języku (W01);


- opisuje podstawowe elementy wiedzy o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, umieszczając je w strukturze kultury narodowej oraz określając ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (W02);


- definiuje podstawowe terminy z zakresu badań nad językiem, opisuje podstawowe elementy wiedzy i definiuje podstawową terminologię z zakresu nauki o współczesnym języku polskim (W03);


- student umie wykorzystać wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw lingwistycznych (U01);


- samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna, stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu nauki o języku (U02);


- prezentuje świadomość pogłębiania swojej wiedzy o strukturze współczesnego języka polskiego (K01).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kołatka
Prowadzący grup: Krzysztof Kołatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA

Student:

W01: prezentuje uporządkowaną wiedzę z zakresu nauki o języku oraz wykazuje się znajomością terminologii lingwistycznej (K_W01);

W02: charakteryzuje miejsce, rolę i znaczenie językoznawstwa na tle innych dyscyplin naukowych, określając jego przedmiotową i metodologiczną specyfikę (K_W10);

W03: definiuje podstawowe terminy z zakresu badań nad językiem (K_W11).


UMIEJĘTNOŚCI

Student:

U01: wykorzystuje wiadomości z zakresu teoretycznych podstaw lingwistyki (K_U04);

U02: stosuje podstawową wiedzę, paradygmaty badawcze i pojęcia z zakresu językoznawstwa (K_U16).


KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

K01: ma świadomość konieczności pogłębiania swojej wiedzy na temat współczesnej polszczyzny oraz zdaje sobie sprawę ze złożoności problemów związanych z funkcjonowaniem języka jako środka komunikacji (K_K04).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

1. Przedmioty wprowadzające: brak.

2. Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu nauki o języku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kołatka
Prowadzący grup: Krzysztof Kołatka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.