Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-Lg23DIP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka pedagogiczna
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć przygotowania pedagogicznego / kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła, Katarzyna Gawda, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1:Student zna etapy postępowania diagnostycznego oraz zasady budowania narzędzi diagnostycznych do badań prowadzonych według strategii ilościowej. Zna podstawowe techniki badawcze: obserwację, wywiad, ankietę i techniki socjometryczne. [K_W06]


W-2: Student posiada podstawową wiedzę o działaniach osób dorosłych sprzyjających tworzeniu specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju psychospołecznego dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. [K_W24]


U-1 Odwołując się do wiedzy naukowej prezentowanej na wykładach, konwersatoriach i w zadanej do studiowania literaturze student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy dotyczące możliwych przyczyn wybranych trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie opanowania emocji i kierowania swoim zachowaniem (np. w czasie zabawy/ wykonywania zadań szkolnych) i/lub relacji z rówieśnikami (odrzucenie / izolacja) biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w przedszkolu/szkole. [K_U20]


U-2: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w zakresie samoregulacji i/lub funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji), oraz zinterpretować jego wyniki. W postępowaniu uwzględnia zarówno kompetencje dziecka (efekty rozwoju), jak i specyficzne i niespecyficzne warunki rozwoju psychospołecznego. Potrafi opracować wskaźniki do ich oceny i zastosować je w schedule obserwacyjnej i/lub w pytaniach do wywiadu. [K_U25]


U-3 W odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku dziecka z trudnościami w nauce i/lub funkcjonowaniu społecznym student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne wskazując:

- minimum 2 zmienne, które należałoby uwzględnić w postępowaniu diagnostycznym,

- adekwatne do nich techniki badawcze i gotowe narzędzia badawcze spośród prezentowanych na wykładach, konwersatoriach i w literaturze obowiązkowej. [K_U26]


U-4: Do podanego opisu przypadku problemów dziecka student potrafi wskazać cele interwencji pedagogicznej zmierzającej do stworzenia mu lepszych warunków rozwoju psychospołecznego w przedszkolu/ klasie szkolnej [K_U29]


K-1 Student zna zasady etyczne prowadzenia badań diagnostycznych i potrafi je zastosować we własnym projekcie postępowania diagnostycznego.[K_K02]


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1:Student zna etapy postępowania diagnostycznego oraz zasady budowania narzędzi diagnostycznych do badań prowadzonych według strategii ilościowej. Zna podstawowe techniki badawcze: obserwację, wywiad, ankietę i techniki socjometryczne. [K_W06]


W-2: Student posiada podstawową wiedzę o działaniach osób dorosłych sprzyjających tworzeniu specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju psychospołecznego dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. [K_W24]


U-1 Odwołując się do wiedzy naukowej prezentowanej na wykładach, konwersatoriach i w zadanej do studiowania literaturze student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy dotyczące możliwych przyczyn wybranych trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie opanowania emocji i kierowania swoim zachowaniem (np. w czasie zabawy/ wykonywania zadań szkolnych) i/lub relacji z rówieśnikami (odrzucenie / izolacja) biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w przedszkolu/szkole. [K_U20]


U-2: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w zakresie samoregulacji i/lub funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji), oraz zinterpretować jego wyniki. W postępowaniu uwzględnia zarówno kompetencje dziecka (efekty rozwoju), jak i specyficzne i niespecyficzne warunki rozwoju psychospołecznego. Potrafi opracować wskaźniki do ich oceny i zastosować je w schedule obserwacyjnej i/lub w pytaniach do wywiadu. [K_U25]


U-3 W odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku dziecka z trudnościami w nauce i/lub funkcjonowaniu społecznym student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne wskazując:

- minimum 2 zmienne, które należałoby uwzględnić w postępowaniu diagnostycznym,

- adekwatne do nich techniki badawcze i gotowe narzędzia badawcze spośród prezentowanych na wykładach, konwersatoriach i w literaturze obowiązkowej. [K_U26]


K-1 Student zna zasady etyczne prowadzenia badań diagnostycznych i potrafi je zastosować we własnym projekcie postępowania diagnostycznego.[K_K02]


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Maria Deptuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1:Student zna etapy postępowania diagnostycznego oraz zasady budowania narzędzi diagnostycznych do badań prowadzonych według strategii ilościowej. Zna podstawowe techniki badawcze: obserwację, wywiad, ankietę i techniki socjometryczne. [K_W06]


W-2: Student posiada podstawową wiedzę o działaniach osób dorosłych sprzyjających tworzeniu specyficznych i niespecyficznych warunków rozwoju psychospołecznego dzieciom w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. [K_W24]


U-1 Odwołując się do wiedzy naukowej prezentowanej na wykładach, konwersatoriach i w zadanej do studiowania literaturze student potrafi w odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku postawić hipotezy dotyczące możliwych przyczyn wybranych trudności dziecka w przedszkolu i szkole w zakresie opanowania emocji i kierowania swoim zachowaniem (np. w czasie zabawy/ wykonywania zadań szkolnych) i/lub relacji z rówieśnikami (odrzucenie / izolacja) biorąc pod uwagę właściwości indywidualne dziecka i warunki rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w przedszkolu/szkole. [K_U20]


U-2: Student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne w celu uzyskania wiedzy niezbędnej do zrozumienia przyczyn trudności dziecka w zakresie samoregulacji i/lub funkcjonowania w relacjach z rówieśnikami (na przykładzie odrzucenia rówieśniczego z powodu nieśmiałości lub agresji), oraz zinterpretować jego wyniki. W postępowaniu uwzględnia zarówno kompetencje dziecka (efekty rozwoju), jak i specyficzne i niespecyficzne warunki rozwoju psychospołecznego. Potrafi opracować wskaźniki do ich oceny i zastosować je w schedule obserwacyjnej i/lub w pytaniach do wywiadu. [K_U25]


U-3 W odniesieniu do przedstawionego opisu przypadku dziecka z trudnościami w nauce i/lub funkcjonowaniu społecznym student potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne wskazując:

- minimum 2 zmienne, które należałoby uwzględnić w postępowaniu diagnostycznym,

- adekwatne do nich techniki badawcze i gotowe narzędzia badawcze spośród prezentowanych na wykładach, konwersatoriach i w literaturze obowiązkowej. [K_U26]


K-1 Student zna zasady etyczne prowadzenia badań diagnostycznych i potrafi je zastosować we własnym projekcie postępowania diagnostycznego.[K_K02]


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.