Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: teoria i metodyka profilaktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OGP24DTM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szczegółowa: teoria i metodyka profilaktyki
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Pedagogika, spec. ogólnopedagogiczna, 2 rok, 4 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – Zna i rozumie cele działalności profilaktycznej instytucji edukacyjnych na przykładzie szkoły podstawowej oraz jej organizacyjne formy i metody realizacji [K_W10]

W2– zna i rozumie profilaktyczne funkcje i zadania instytucji na poszczególnych szczeblach systemu edukacji obejmującego dzieci i młodzież [K_W14 ]

U1- potrafi wykorzystać teorie wyjaśniające zachowania ryzykowne człowieka do projektowania oddziaływań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży w wieku szkolnym i dla ich najbliższego otoczenia. Sprawnie posługuje się przy tym terminologią z zakresu profilaktyki uzależnień (np. (profilaktyka pozytywna i negatywna, profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca, zjawisko i koncepcja rezyliencji, mechanizmy pozytywnej adaptacji, czynniki ryzyka i chroniące, zachowania ryzykowne i problemowe [K_U08 ]

profilaktycznych) [K_U08 ]

U3-potrafi pracować w zespole nad opracowaniem programu oddziaływań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym [K_U12]

K1- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w opracowywaniu i realizacji oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań profilaktycznych w placówkach i instytucjach oświatowych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą profilaktyczną [ K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – Zna i rozumie cele działalności profilaktycznej instytucji edukacyjnych na przykładzie szkoły podstawowej oraz jej organizacyjne formy i metody realizacji [K_W10]

W2– zna i rozumie profilaktyczne funkcje i zadania instytucji na poszczególnych szczeblach systemu edukacji obejmującego dzieci i młodzież [K_W14 ]

U1- potrafi wykorzystać teorie wyjaśniające zachowania ryzykowne człowieka do projektowania oddziaływań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży w wieku szkolnym i dla ich najbliższego otoczenia. Sprawnie posługuje się przy tym terminologią z zakresu profilaktyki uzależnień (np. (profilaktyka pozytywna i negatywna, profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca, zjawisko i koncepcja rezyliencji, mechanizmy pozytywnej adaptacji, czynniki ryzyka i chroniące, zachowania ryzykowne i problemowe [K_U08 ]

profilaktycznych) [K_U08 ]

U3-potrafi pracować w zespole nad opracowaniem programu oddziaływań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym [K_U12]

K1- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w opracowywaniu i realizacji oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań profilaktycznych w placówkach i instytucjach oświatowych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą profilaktyczną [ K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – Zna i rozumie cele działalności profilaktycznej instytucji edukacyjnych na przykładzie szkoły podstawowej oraz jej organizacyjne formy i metody realizacji [K_W10]

W2– zna i rozumie profilaktyczne funkcje i zadania instytucji na poszczególnych szczeblach systemu edukacji obejmującego dzieci i młodzież [K_W14 ]

U1- potrafi wykorzystać teorie wyjaśniające zachowania ryzykowne człowieka do projektowania oddziaływań profilaktycznych dla dzieci, młodzieży w wieku szkolnym i dla ich najbliższego otoczenia. Sprawnie posługuje się przy tym terminologią z zakresu profilaktyki uzależnień (np. (profilaktyka pozytywna i negatywna, profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca, zjawisko i koncepcja rezyliencji, mechanizmy pozytywnej adaptacji, czynniki ryzyka i chroniące, zachowania ryzykowne i problemowe [K_U08 ]

profilaktycznych) [K_U08 ]

U3-potrafi pracować w zespole nad opracowaniem programu oddziaływań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym [K_U12]

K1- jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w opracowywaniu i realizacji oddziaływań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży; poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań profilaktycznych w placówkach i instytucjach oświatowych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą profilaktyczną [ K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.