Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka szczegółowa: teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OGP24DTP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka szczegółowa: teoria i metodyka wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Pedagogika, spec. ogólnopedagogiczna, 2 rok, 4 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student zna charakterystyczne cechy praktyk edukacyjnych opartych na różnych założeniach dotyczących natury człowieka i jego rozwoju, zwłaszcza opartych na behawioryzmie, psychologii poznawczej, psychologii humanistycznej oraz podejściu poznawczo-behawioralnym [K_W11]

W2: Student posiada wiedzę o specyficznych i niespecyficznych warunkach rozwoju istotnych dla realizacji zadań rozwojowych przypadających na okres przedszkolny i szkolny, rozumie ich znaczenie dla przebiegu rozwoju psychospołecznego dzieci i nastolatków, związane z nimi przyczyny trudności w realizacji zadań typowych dla danego wieku oraz w relacjach społecznych (zwłaszcza w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami).[K_W13]

U1: Student potrafi do przedstawionego opisu sytuacji dziecka z trudnościami w realizacji typowych dla wieku zadań oraz w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi sformułować minimum dwie hipotezy dotyczące przyczyn tych trudności uwzględniając zarówno warunki jak i efekty rozwoju psychospołecznego. Uzasadnia hipotezy odwołując się do wiedzy zawartej w literaturze obowiązkowej i/lub uzupełniającej podanej w sylabusie.[K_U05]

U2: Student potrafi zaprojektować pomoc dla dziecka z trudnościami w realizacji zadań typowych dla wieku oraz w relacjach społecznych z rówieśnikami i nauczycielami obejmujący cele i sposoby ich osiągania w pracy z całą klasą, w kontakcie indywidualnym z uczniem, w kontakcie z jego rodzicami. Uzasadnia cele i proponowane sposoby działania odwołując się do wiedzy zdobywanej w czasie konwersatoriów i prezentowanej w literaturze obowiązkowej. [K_U11]

K1: Student potrafi dokonać krytycznej analizy postępów, jakich dokonał w czasie przygotowywania się do zajęć w ciągu semestru i zaliczenia, potrafi wskazać obszary, które chciałby doskonalić.[K_K01]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Potorska
Prowadzący grup: Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student zna charakterystyczne cechy praktyk edukacyjnych opartych na różnych założeniach dotyczących natury człowieka i jego rozwoju, zwłaszcza opartych na behawioryzmie, psychologii poznawczej, psychologii humanistycznej oraz podejściu poznawczo-behawioralnym [K_W11]

W2: Student posiada wiedzę o specyficznych i niespecyficznych warunkach rozwoju istotnych dla realizacji zadań rozwojowych przypadających na okres poniemowlęcy i przedszkolny, rozumie ich znaczenie dla przebiegu rozwoju psychospołecznego dzieci i nastolatków, związane z nimi przyczyny trudności w realizacji zadań typowych dla danego wieku oraz w relacjach społecznych.[K_W13]

U1: Student potrafi do przedstawionego opisu sytuacji dziecka z trudnościami w realizacji typowych dla wieku zadań oraz w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi sformułować minimum dwie hipotezy dotyczące przyczyn tych trudności uwzględniając zarówno warunki jak i efekty rozwoju psychospołecznego. Uzasadnia hipotezy odwołując się do wiedzy zawartej w literaturze obowiązkowej i/lub uzupełniającej podanej w sylabusie.[K_U05]

U2: Student potrafi zaprojektować pomoc dla dziecka z trudnościami w realizacji zadań typowych dla wieku oraz w relacjach społecznych z rówieśnikami i opiekunami/nauczycielami obejmujący cele i sposoby ich osiągania w pracy z całą grupą, w kontakcie indywidualnym z dzieckiem, w kontakcie z jego rodzicami. Uzasadnia cele i proponowane sposoby działania odwołując się do wiedzy zdobywanej w czasie konwersatoriów i prezentowanej w literaturze obowiązkowej. [K_U11]

K1: Student potrafi dokonać krytycznej analizy postępów, jakich dokonał w czasie przygotowywania się do zajęć w ciągu semestru i zaliczenia, potrafi wskazać obszary, które chciałby doskonalić.[K_K01]


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Ulanowska
Prowadzący grup: Teresa Ulanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.