Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OP23DW-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie
Jednostka: Kolegium II
Grupy: Pedagogika, spec. pedagogika opiekuńcza, 2 rok, 3 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Blanka Poćwiardowska, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat faz rozwoju rodziny uwzględniający aspekt psychologiczny i społeczny (K_W06)


W02 – student/ka ma pogłębioną wiedzę o więziach w rodzinie, sposobach komunikowania się w systemie rodzinnym i nieprawidłowościach procesu komunikowania się i pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich (K_W07)


W03 – student/ka posiada rozszerzoną wiedzę na temat struktury systemu rodzinnego, zasad jej funkcjonowania (K_W08)


W04 ma pogłębioną wiedzę na temat pojęcia systemu i jego właściwości, systemu rodzinnego i jego diagnozy, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności (K_W11)


W05 student/ka ma pogłębioną wiedzę o rodzinie jako środowisku wychowawczym i jego wybranych uwarunkowaniach (K_W13)


U01 student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji zachodzących w środowisku rodzinnym oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań ujawnianych w przebiegu życia rodzinnego (K_U07)


K01 student/ka potrafi wybrać odpowiedni, do opisanego przez wykładowcę problemu, sposób postępowania diagnostycznego (K_K06)


K02 student potrafi sformułować komunikat informujący rodziców i dzieci o celu i przebiegu badania (K_K07)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Prowadzący grup: Alicja Potorska, Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat faz rozwoju rodziny uwzględniający aspekt psychologiczny i społeczny (K_W06)


W02 – student/ka ma pogłębioną wiedzę o więziach w rodzinie, sposobach komunikowania się w systemie rodzinnym i nieprawidłowościach procesu komunikowania się i pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich (K_W07)


W03 – student/ka posiada rozszerzoną wiedzę na temat struktury systemu rodzinnego, zasad jej funkcjonowania (K_W08)


W04 ma pogłębioną wiedzę na temat pojęcia systemu i jego właściwości, systemu rodzinnego i jego diagnozy, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności (K_W11)


W05 student/ka ma pogłębioną wiedzę o rodzinie jako środowisku wychowawczym i jego wybranych uwarunkowaniach (K_W13)


U01 student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji zachodzących w środowisku rodzinnym oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań ujawnianych w przebiegu życia rodzinnego (K_U07)


K01 student/ka potrafi wybrać odpowiedni, do opisanego przez wykładowcę problemu, sposób postępowania diagnostycznego (K_K06)


K02 student potrafi sformułować komunikat informujący rodziców i dzieci o celu i przebiegu badania (K_K07)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Karolina Głogowska, Magdalena Pluta, Blanka Poćwiardowska, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat faz rozwoju rodziny uwzględniający aspekt psychologiczny i społeczny (K_W06)


W02 – student/ka ma pogłębioną wiedzę o więziach w rodzinie, sposobach komunikowania się w systemie rodzinnym i nieprawidłowościach procesu komunikowania się i pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich (K_W07)


W03 – student/ka posiada rozszerzoną wiedzę na temat struktury systemu rodzinnego, zasad jej funkcjonowania (K_W08)


W04 - student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat pojęcia systemu i jego właściwości, systemu rodzinnego i jego diagnozy, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności (K_W11)


W05 - student/ka ma pogłębioną wiedzę o rodzinie jako środowisku wychowawczym i jego wybranych uwarunkowaniach (K_W13)


U01 - student/ka ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji zachodzących w środowisku rodzinnym oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań ujawnianych w przebiegu życia rodzinnego (K_U07)


K01 - student/ka potrafi wybrać odpowiedni, do opisanego przez wykładowcę problemu, sposób postępowania diagnostycznego (K_K06)


K02 - student/ka potrafi sformułować komunikat informujący rodziców i dzieci o celu i przebiegu badania (K_K07)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Magdalena Pluta, Blanka Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat faz rozwoju rodziny uwzględniający aspekt psychologiczny i społeczny (K_W06)


W02 – student/ka ma pogłębioną wiedzę o więziach w rodzinie, sposobach komunikowania się w systemie rodzinnym i nieprawidłowościach procesu komunikowania się i pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich (K_W07)


W03 – student/ka posiada rozszerzoną wiedzę na temat struktury systemu rodzinnego, zasad jej funkcjonowania (K_W08)


W04 - student/ka ma pogłębioną wiedzę na temat pojęcia systemu i jego właściwości, systemu rodzinnego i jego diagnozy, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności (K_W11)


W05 - student/ka ma pogłębioną wiedzę o rodzinie jako środowisku wychowawczym i jego wybranych uwarunkowaniach (K_W13)


U01 - student/ka ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji zachodzących w środowisku rodzinnym oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań ujawnianych w przebiegu życia rodzinnego (K_U07)


K01 - student/ka potrafi wybrać odpowiedni, do opisanego przez wykładowcę problemu, sposób postępowania diagnostycznego (K_K06)


K02 - student/ka potrafi sformułować komunikat informujący rodziców i dzieci o celu i przebiegu badania (K_K07)

Bilans pracy studenta:

30h wykładów+ 30h konwersatoriów + 60h pracy własnej = 8 pkt. ECTS


Praca własna studentki/studenta:

1. Przygotowywanie się do ćwiczeń konwersatoryjnych.

2. Samodzielna analiza literatury.

3. Wykonywanie ćwiczeń i zadań na zajęciach w małych grupach.

4. Projektowanie w małych grupach działań diagnostycznych na podstawie opisu indywidualnego przypadku rodziny (formułowanie pytań do wywiadu z rodziną, wskaźników obserwacji, określanie czynników chroniących i ryzyka).

5. Przygotowanie się do kolokwium

6. Wykonywanie zadań zleconych podczas wykładu.

7. Zapoznanie się z literaturą przedmiotu.

8. Przygotowanie do egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.