Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów w szkole i placówkach pozaszkolnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OP23WRP-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomaganie rozwoju psychospołecznego uczniów w szkole i placówkach pozaszkolnych
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Student wie, jakie zmiany w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej zachodzą w okresie dorastania i jakie w związku z tym nastolatek może mieć trudności [K_W06].

W-2. Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice więzi społecznych nastolatka z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami oraz tworzących się związków miłosnych w różnych fazach okresu dorastania. [K_W07]

W-3. Student wie, jakie mogą być uwarunkowania odrzucenia rówieśniczego w okresie dorastania oraz jakie znaczenie w tym procesie mogą mieć osobiste kompetencje nastolatka [poznawcze, emocjonalne i społeczne] oraz inne jego właściwości, funkcjonowanie rówieśników w klasie szkolnej i nauczycieli, wie na czym polega zagrożenie rozwoju z tym związane [K_W11]

W-4. Student wie, jakie procesy zachodzą w rodzinie lub w klasie szkolnej w okresie dorastania i korzysta z niej w wykonywaniu zadań typowych dla zawodu pedagoga [K_W13]

W-5. Student wie, że jego obowiązkiem w czasie realizacji zadań związanych z jego przyszłą pracą jest przestrzeganie etyki zawodowej oraz innych norm etycznych [K_W16]

U-1. Student potrafi zaprojektować proces wspomagania rozwoju nastolatka w oparciu o koncepcję zadań rozwojowych Erika H. Eriksona i społeczną psychologię rozwoju w ujęciu A. I. Brzezińskiej na podstawie opisu przypadku przygotowanego przez prowadzącego zajęcia. Projekt obejmuje sformułowanie celów zgodnie z koncepcją wspomagania rozwoju prezentowaną przez M. Deptułę oraz opis adekwatnych do nich przykładów działania z wykorzystaniem wiedzy prezentowanej na wykładach, w trakcie laboratoriów oraz zawartej w literaturze obowiązkowej [K_U04]

U-2. Student rozumie na czym polega specyfika oddziaływań opartych na koncepcji poznawczej, poznawczo-behawioralnej oraz na założeniach psychologii humanistycznej w zakresie celów oddziaływań i sposobów ich osiągania. Potrafi podać przykłady praktyk edukacyjnych wspierających rozwój psychospołeczny młodzieży opartych na w/w podstawach [K_U08]

U-3. Student potrafi zaprojektować zajęcia w klasie szkolnej dotyczące wspomagania rozwoju psychospołecznego adekwatnie do potrzeb uczniów biorących w nich udział [K_U04].

K-1 Student przyswoił sobie zasadę etyczną - przede wszystkim nie szkodzić - i przestrzega jej zarówno projektując zajęcia dla młodzieży (formułowanie celów, dobór treści) jak i prowadząc praktyczne zajęcia pod superwizją nauczyciela pro-wadzącego laboratoria [K_K05].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła, Karolina Nowak, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Student wie, jakie zmiany w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej zachodzą w okresie dorastania i jakie w związku z tym nastolatek może mieć trudności [K_W06].

W-2. Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice więzi społecznych nastolatka z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami oraz tworzących się związków miłosnych w różnych fazach okresu dorastania. [K_W07]

W-3. Student wie, jakie mogą być uwarunkowania odrzucenia rówieśniczego w okresie dorastania oraz jakie znaczenie w tym procesie mogą mieć osobiste kompetencje nastolatka [poznawcze, emocjonalne i społeczne] oraz inne jego właściwości, funkcjonowanie rówieśników w klasie szkolnej i nauczycieli, wie na czym polega zagrożenie rozwoju z tym związane [K_W11]

W-4. Student wie, jakie procesy zachodzą w rodzinie lub w klasie szkolnej w okresie dorastania i korzysta z niej w wykonywaniu zadań typowych dla zawodu pedagoga [K_W13]

W-5. Student wie, że jego obowiązkiem w czasie realizacji zadań związanych z jego przyszłą pracą jest przestrzeganie etyki zawodowej oraz innych norm etycznych [K_W16]

U-1. Student potrafi zaprojektować proces wspomagania rozwoju nastolatka w oparciu o koncepcję zadań rozwojowych Erika H. Eriksona i społeczną psychologię rozwoju w ujęciu A. I. Brzezińskiej na podstawie opisu przypadku przygotowanego przez prowadzącego zajęcia. Projekt obejmuje sformułowanie celów zgodnie z koncepcją wspomagania rozwoju prezentowaną przez M. Deptułę oraz opis adekwatnych do nich przykładów działania z wykorzystaniem wiedzy prezentowanej na wykładach, w trakcie laboratoriów oraz zawartej w literaturze obowiązkowej [K_U04]

U-2. Student rozumie na czym polega specyfika oddziaływań opartych na koncepcji poznawczej, poznawczo-behawioralnej oraz na założeniach psychologii humanistycznej w zakresie celów oddziaływań i sposobów ich osiągania. Potrafi podać przykłady praktyk edukacyjnych wspierających rozwój psychospołeczny młodzieży opartych na w/w podstawach [K_U08]

U-3. Student potrafi zaprojektować zajęcia w klasie szkolnej dotyczące wspomagania rozwoju psychospołecznego adekwatnie do potrzeb uczniów biorących w nich udział [K_U04].

K-1 Student przyswoił sobie zasadę etyczną - przede wszystkim nie szkodzić - i przestrzega jej zarówno projektując zajęcia dla młodzieży (formułowanie celów, dobór treści) jak i prowadząc praktyczne zajęcia pod superwizją nauczyciela pro-wadzącego laboratoria [K_K05].

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska, Magdalena Pluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1. Student wie, jakie zmiany w sferze biologicznej, psychicznej oraz społecznej zachodzą w okresie dorastania i jakie w związku z tym nastolatek może mieć trudności [K_W06].

W-2. Student ma pogłębioną wiedzę o specyfice więzi społecznych nastolatka z rodzicami, nauczycielami, rówieśnikami oraz tworzących się związków miłosnych w różnych fazach okresu dorastania. [K_W07]

W-3. Student wie, jakie mogą być uwarunkowania odrzucenia rówieśniczego w okresie dorastania oraz jakie znaczenie w tym procesie mogą mieć osobiste kompetencje nastolatka [poznawcze, emocjonalne i społeczne] i inne jego właściwości, funkcjonowanie rówieśników w klasie szkolnej i nauczycieli, wie na czym polega zagrożenie rozwoju z tym związane [K_W11]

W-4. Student wie, jakie procesy zachodzą w rodzinie lub w klasie szkolnej w okresie dorastania i korzysta z niej w wykonywaniu zadań typowych dla zawodu pedagoga [K_W13]

W-5. Student wie, że jego obowiązkiem w czasie realizacji zadań związanych z jego przyszłą pracą jest przestrzeganie etyki zawodowej oraz innych norm etycznych [K_W16]

U-1. Student potrafi zaprojektować proces wspomagania rozwoju nastolatka w oparciu o koncepcję zadań rozwojowych w ujęciu A. I. Brzezińskiej na podstawie opisu przypadku przygotowanego przez prowadzącego zajęcia. Projekt obejmuje sformułowanie celów zgodnie z koncepcją wspomagania rozwoju prezentowaną przez M. Deptułę i oraz opis adekwatnych do nich przykładów działania odwołując się do wiedzy prezentowanej na wykładach, w trakcie laboratoriów oraz zawartej w literaturze obowiązkowej [K_U04]

U-3. Student rozumie na czym polega specyfika oddziaływań opartych na koncepcji poznawczej, poznawczo-behawioralnej oraz na założeniach psychologii humanistycznej w zakresie celów oddziaływań i sposobów ich osiągania. Potrafi podać przykłady praktyk edukacyjnych wspierających rozwój psychospołeczny młodzieży opartych na w/w podstawach [K_U08].

Bilans pracy studenta:

30 godzin wykładów + 30h laboratoriów + 50 godzin pracy

własnej studenta = 110 godzin = 8 ECTS

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie dwóch prac zaliczeniowych (ich rodzaje, sposób prezentacji i kryteria oceny opisane są w

innej części sylabusa: etody weryfikacji i kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Prowadzący grup: Magdalena Pluta, Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.