Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OP24PZ-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży z metodyką
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat zachowań ryzykownych, ich uwarunkowań, rodzajów oraz specyfiki (K_W01);

W02 - Student zna organiczne, psychologiczne i socjologiczne teorie wyjaśniające powstawanie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Rozumie istotę zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych oraz ich znaczenie dla dysfunkcjonalności rozwoju. Potrafi zdefiniować pojęcie zachowań problemowych, ryzykownych oraz zachowań konwencjonalnych (K_W11);

U01 - Student posiada umiejętność adekwatnego doboru technik i narzędzi diagnostycznych oraz potrafi przeprowadzić za ich pomocą diagnozę wybranych zachowań ryzykownych w grupach dzieci i młodzieży. Potrafi także diagnozować indywidualne oraz środowiskowe (zwłaszcza rodzinne, szkolne i rówieśnicze) czynniki ryzyka zachowań ryzykownych oraz czynniki chroniące dzieci i młodzież przed podejmowaniem tych zachowań (K_U07);

U02 - Student w oparciu o znajomość sprawdzonych strategii profilaktycznych potrafi zaprojektować działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym w grupach dzieci i młodzieży. Wykazuje się umiejętnością opracowania projektu autorskiego scenariusza zajęć profilaktycznych lub scenariusza kampanii społecznej adresowanych/adresowanej do grupy młodzieży. Potrafi również zaproponować rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz przewidywać skutki planowanych działań. Identyfikuje prawidłowo obecność dziecka na określonej indywidualnej ścieżce ryzyka rozwoju i dobiera właściwe działania profilaktyczne zapobiegające jej powstawaniu lub dalszemu rozwojowi (K_U09);

- K01 - Student jest przygotowany do podjęcia metody interwencji profilaktycznej w szkole. Wykazuje gotowość do komunikowania się i współpracy z rodzicami/opiekunami, wychowawcami, nauczycielami wychowanków/podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz z osobami uczestniczącymi w pracy zespołów interdyscyplinarnych. Potrafi również podejmować działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, prowadzić konfrontację oraz udzielać wsparcia (K_K07).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie; Opieka nad dzieckiem i rodziną z metodyką

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Celem głównym zajęć jest opanowanie przez studentów umiejętności dokonania diagnozy zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapoznanie ich z wybranymi programami środowiskowymi i kampaniami profilaktycznymi rekomendowanymi przez PARPA, MENiS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Studenci nabywają metodyczne podstawy opracowania scenariuszy zajęć profilaktycznych i projektowania kampanii profilaktycznych w grupach dzieci i młodzieży oraz w ich środowisku lokalnym.


Wiedza - Student:

-ma pogłębioną wiedzę na temat zachowań ryzykownych, ich uwarunkowań, rodzajów, specyfiki - W01 (K_W01);

- zna organiczne, psychologiczne i socjologiczne teorie wyjaśniające powstawanie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Rozumie istotę zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych oraz ich znaczenie dla dysfunkcjonalności rozwoju. Potrafi zdefiniować pojęcie zachowań problemowych, ryzykownych oraz zachowań konwencjonalnych - W02 (K_W11).

Umiejętności - Student:

- posiada umiejętność adekwatnego doboru technik i narzędzi diagnostycznych oraz diagnozowania za ich pomocą wybranych zachowań ryzykownych w grupach dzieci i młodzieży. Potrafi diagnozować indywidualne oraz środowiskowe (zwłaszcza rodzinne, szkolne i rówieśnicze) czynniki ryzyka zachowań ryzykownych oraz czynniki chroniące dzieci i młodzież przed podejmowaniem tych zachowań - U01(K_U07);

- w oparciu o znajomość sprawdzonych strategii profilaktycznych potrafi zaprojektować działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym w grupach dzieci i młodzieży. Potrafi zaprojektować scenariusz zajęć profilaktycznych, scenariusz kampanii społecznej. Potrafi również zaproponować rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych i prognozować przebieg ich rozwiązania i przewidywać skutki planowanych działań. Identyfikuje prawidłowo obecność dziecka na określonej indywidualnej ścieżce ryzyka rozwoju i dobiera właściwe działania profilaktyczne zapobiegające jej powstawaniu lub dalszemu rozwojowi- U02 (K_U09).

Kompetencje - Student:

- jest przygotowany do podjęcia metody interwencji profilaktycznej w szkole. Wykazuje gotowość do komunikowania się i współpracy z rodzicami/opiekunami, wychowawcami, nauczycielami wychowanków/podopiecznych placówek opiekuńczych, oraz z osobami uczestniczącymi w pracy zespołów interdyscyplinarnych. Potrafi również podejmować działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, prowadzić konfrontację oraz udzielać wsparcia - K02 (K_K07).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie; Opieka nad dzieckiem i rodziną z metodyką

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Kinga Dziewiątkowska-Kozłowska, Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Celem głównym zajęć jest opanowanie przez studentów umiejętności dokonania diagnozy zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapoznanie ich z wybranymi programami środowiskowymi i kampaniami profilaktycznymi rekomendowanymi przez PARPA, MENiS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Studenci nabywają metodyczne podstawy opracowania scenariuszy zajęć profilaktycznych i projektowania kampanii profilaktycznych w grupach dzieci i młodzieży oraz w ich środowisku lokalnym.


Wiedza - Student:

-ma pogłębioną wiedzę na temat zachowań ryzykownych, ich uwarunkowań, rodzajów, specyfiki - W01 (K_W01);

- zna organiczne, psychologiczne i socjologiczne teorie wyjaśniające powstawanie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Rozumie istotę zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych oraz ich znaczenie dla dysfunkcjonalności rozwoju. Potrafi zdefiniować pojęcie zachowań problemowych, ryzykownych oraz zachowań konwencjonalnych - W02 (K_W11).

Umiejętności - Student:

- posiada umiejętność adekwatnego doboru technik i narzędzi diagnostycznych oraz diagnozowania za ich pomocą wybranych zachowań ryzykownych w grupach dzieci i młodzieży. Potrafi diagnozować indywidualne oraz środowiskowe (zwłaszcza rodzinne, szkolne i rówieśnicze) czynniki ryzyka zachowań ryzykownych oraz czynniki chroniące dzieci i młodzież przed podejmowaniem tych zachowań - U01(K_U07);

- w oparciu o znajomość sprawdzonych strategii profilaktycznych potrafi zaprojektować działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym w grupach dzieci i młodzieży. Potrafi zaprojektować scenariusz zajęć profilaktycznych, scenariusz kampanii społecznej. Potrafi również zaproponować rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych i prognozować przebieg ich rozwiązania i przewidywać skutki planowanych działań. Identyfikuje prawidłowo obecność dziecka na określonej indywidualnej ścieżce ryzyka rozwoju i dobiera właściwe działania profilaktyczne zapobiegające jej powstawaniu lub dalszemu rozwojowi- U02 (K_U09).

Kompetencje - Student:

- jest przygotowany do podjęcia metody interwencji profilaktycznej w szkole. Wykazuje gotowość do komunikowania się i współpracy z rodzicami/opiekunami, wychowawcami, nauczycielami wychowanków/podopiecznych placówek opiekuńczych, oraz z osobami uczestniczącymi w pracy zespołów interdyscyplinarnych. Potrafi również podejmować działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, prowadzić konfrontację oraz udzielać wsparcia - K02 (K_K07).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie; Opieka nad dzieckiem i rodziną z metodyką

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.