Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OP24SO-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjoterapia
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student posiada wiedzę na temat powstawania zaburzeń w sferze emocjonalnej, behawioralnej i poznawczej u dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcjonalnych opartą na pogłębionej znajomości podejść teoretycznych wyjaśniających powstawanie zaburzeń w rozwoju psychospołecznym dzieci i młodzieży [K_W07]

W02- student rozumie dynamikę rodziny dysfunkcjonalnej i konsekwencje wychowywania się w takim środowisku rodzinnym [K_W07]

W03-student zna zasady nawiązywania kontaktu terapeutycznego z wychowankiem grupy socjoterapeutycznej [K_W07]

W04-student zna zasady prowadzenia diagnozy socjoterapeutycznej problemów dzieci i młodzieży oraz zna specyfikę procesu socjoterapeutycznego i rozumie jego mechanizmy [K_W12]

W05-zasady prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i rozumie ich funkcje w procesie korygowania nieprawidłowych wzorców zachowań dzieci i młodzież [K_W12]

W06- Student wie, jakie warunki musi spełnić, by nawiązać z grupą socjoterapeutyczną relację umożliwiającą mu wspieranie rozwoju psychospołecznego jej członków w kontakcie osobistym oraz poprzez klimat i działania członków grupy [K_W15]

U01- student potrafi wyjaśnić mechanizm wzmacniania destrukcyjnych zachowań wychowanka przez dorosłych i rówieśników oraz zaprojektować sposób jego osłabiania dobierając właściwe do zachowania wychowanka i jego przyczyn metody interwencji [K_U10]

K01-student wykazuje zainteresowanie pogłębianiem wiedzy z zakresu socjoterapii poprzez udział w dyskusjach podczas wykładu i studiowanie dodatkowej literatury przedmiotu [K_K03]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.