Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy z grupą socjoterapeutyczną z superwizją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OP2MS-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy z grupą socjoterapeutyczną z superwizją
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01-student posiada wiedzę o teoretycznych i metodycznych podstawach pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi [K_W11]

W02-student zna rodzaje grup pomocowych dla dzieci i młodzieży, oraz specyfikę ich funkcjonowania i pracy z nimi[K_W11]

W03-student zna metody i techniki oddziaływań terapeutycznych stosowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcjonalnych [K_W11]

U01- student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii do formułowania celów oddziaływań socjoterapeutycznych, dobierać adekwatne do nich techniki oddziaływań socjoterapeutycznych wywodzące się z metody arteterapii [K_U02]

U02 – student potrafi sporządzić diagnozę grupy socjoterapeutycznej na podstawie opisu przygotowanego przez prowadzącego zajęcia z uwzględnieniem wiedzy o procesie grupowym [K_U07]

U03 - student potrafi dobierać techniki arteterapeutyczne do rodzaju zaburzeń u wychowanków grupy socjoterapeutycznej i wyjaśnić mechanizm korekcyjny zachodzący w trakcie stosowania tych technik [K_U09]

U04-student potrafi zastosować metodę projektu do rozwiązywania problemów związanych z trudnymi zachowaniami wychowanków grup socjoterapeutycznych [K_U09]

K01-student jest świadomy odpowiedzialności wobec wychowanków i ich rodziców związanej z prowadzeniem oddziaływań socjoterapeutycznych i przygotowuje się do pracy z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka z najwyższą starannością [K_K06]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.