Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-OP2PZ-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży z metodyką
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - Student ma pogłębioną wiedzę na temat zachowań ryzykownych, ich uwarunkowań, rodzajów oraz specyfiki (K_W01);

W02 - Student zna organiczne, psychologiczne i socjologiczne teorie wyjaśniające powstawanie zachowań ryzykownych dzieci i

młodzieży. Rozumie istotę zaburzeń internalizacyjnych i eksternalizacyjnych oraz ich znaczenie dla dysfunkcjonalności rozwoju. Potrafi

zdefiniować pojęcie zachowań problemowych, ryzykownych oraz zachowań konwencjonalnych (K_W11);

U01 - Student posiada umiejętność adekwatnego doboru technik i narzędzi diagnostycznych oraz potrafi przeprowadzić za ich pomocą

diagnozę wybranych zachowań ryzykownych w grupach dzieci i młodzieży. Potrafi także diagnozować indywidualne oraz środowiskowe

(zwłaszcza rodzinne, szkolne i rówieśnicze) czynniki ryzyka zachowań ryzykownych oraz czynniki chroniące dzieci i młodzież przed

podejmowaniem tych zachowań (K_U07);

U02 - Student w oparciu o znajomość sprawdzonych strategii profilaktycznych potrafi zaprojektować działania profilaktyczne mające na

celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym w grupach dzieci i młodzieży. Wykazuje się umiejętnością opracowania projektu

autorskiego scenariusza zajęć profilaktycznych lub scenariusza kampanii społecznej adresowanych/adresowanej do grupy młodzieży.

Potrafi również zaproponować rozwiązania konkretnych problemów wychowawczych i prognozować przebieg ich rozwiązania oraz

przewidywać skutki planowanych działań. Identyfikuje prawidłowo obecność dziecka na określonej indywidualnej ścieżce ryzyka rozwoju i

dobiera właściwe działania profilaktyczne zapobiegające jej powstawaniu lub dalszemu rozwojowi (K_U09);

- K01 - Student jest przygotowany do podjęcia metody interwencji profilaktycznej w szkole. Wykazuje gotowość do komunikowania się i

współpracy z rodzicami/opiekunami, wychowawcami, nauczycielami wychowanków/podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych i socjoterapeutycznych oraz z osobami uczestniczącymi w pracy zespołów interdyscyplinarnych. Potrafi

również podejmować działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, prowadzić konfrontację oraz udzielać wsparcia (K_K07).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnoza warunków rozwoju w rodzinie; Opieka nd dzieckiem i rodziną z metodyką

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.