Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoretyczne podstawy wczesnego diagnozowania i wspomagania rozwoju psychospołecznego dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-POW24TPW-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoretyczne podstawy wczesnego diagnozowania i wspomagania rozwoju psychospołecznego dziecka
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 2, semestr 4, kierunek pedagogika, spec. opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju, SP
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Blanka Poćwiardowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 student/ka ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym a także o występujących w tych płaszczyznach zaburzeniach [K_W05]

W_02 student/ka ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, [K_W15]

W_03 student/ka posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek, jak również wiedzę o działaniach pomocowych, interwencyjnych wobec jednostek [K_W21]

U_01 student/ka potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych z niesieniem pomocy, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań [K_U02]

K_01 student/ka dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki [K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Dydaktyka w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lewicka
Prowadzący grup: Monika Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W_01 student/ka ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym a także o występujących w tych płaszczyznach zaburzeniach [K_W05]

W_02 student/ka ma podstawową wiedzę o podmiotach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, [K_W15]

W_03 student/ka posiada podstawową wiedzę z zakresu rozpoznawania zaburzeń biopsychospołecznych, wiedzę o tworzeniu warunków sprzyjających optymalnemu rozwojowi jednostek, jak również wiedzę o działaniach pomocowych, interwencyjnych wobec jednostek [K_W21]

U_01 student/ka potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i jej subdyscyplin oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych z niesieniem pomocy, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań [K_U02]

K_01 student/ka dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki [K_K05]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Dydaktyka w zakresie edukacji i wczesnego wspomagania rozwoju

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.