Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Profilaktyka adresowana do dzieci i młodzieży z grup ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW23PA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Profilaktyka adresowana do dzieci i młodzieży z grup ryzyka
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student zna podstawowe terminy z zakresu profilaktyki społecznej, obejmującej profilaktykę uzależnień t.j. np: profilaktyka pozytywna, profilaktyka negatywna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, grupy ryzyka i ich klasyfikacje, zjawisko rezyliencji, mechanizmy pozytywnej adaptacji, czynniki ryzyka, podatności i chroniące [K_W01]

W02- student ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań klimatu szkoły i metod tworzenia pozytywnego klimatu szkoły rozumianego jako środowiskowy czynnik chroniący [K_W10]

W03-student posiada wiedzę o mechanizmach dysfunkcjonalności rodzin z problemami uzależnień i zna metody oddziaływań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży z tych środowisk [K_W10]

W04- student ma podstawową wiedzę o programach profilaktycznych (z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej) adresowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka i ich konstrukcji [K_W24]

W5-student zna metodę diagnozowania szans i zagrożeń rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych opartą na koncepcji rezyliencji [K_W24]

U01- student potrafi zidentyfikować czynniki ryzyka przyczyniające się do powstawania zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży z grup ryzyka korzystając z aktualnych wyników badań naukowych oraz opisać mechanizmy ich działania i ścieżki rozwoju ryzyka [K_U18]

U02- student potrafi zidentyfikować czynniki i mechanizmy chroniące przyczyniające się do niwelowania i/lub redukcji zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży z grup ryzyka korzystając z aktualnych wyników badań naukowych oraz zaprojektować plan pomocy dziecku z grupy ryzyka uwzględniający koncepcję rezyliencji [K_U19]

K01- student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy poprzez zaangażowanie w opracowywanie projektu diagnozy i planu pomocy dziecku z grup ryzyka [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student zna podstawowe terminy z zakresu profilaktyki społecznej, obejmującej profilaktykę uzależnień t.j. np: profilaktyka pozytywna, profilaktyka negatywna, profilaktyka selektywna, profilaktyka wskazująca, grupy ryzyka i ich klasyfikacje, zjawisko rezyliencji, mechanizmy pozytywnej adaptacji, czynniki ryzyka, podatności i chroniące [K_W01]

W02- student ma podstawową wiedzę na temat uwarunkowań klimatu szkoły i metod tworzenia pozytywnego klimatu szkoły rozumianego jako środowiskowy czynnik chroniący [K_W10]

W03-student posiada wiedzę o mechanizmach dysfunkcjonalności rodzin z problemami uzależnień i zna metody oddziaływań profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży z tych środowisk [K_W10]

W04- student ma podstawową wiedzę o programach profilaktycznych (z obszaru profilaktyki selektywnej i wskazującej) adresowanych do dzieci i młodzieży z grup ryzyka i ich konstrukcji [K_W24]

W5-student zna metodę diagnozowania szans i zagrożeń rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych opartą na koncepcji rezyliencji [K_W24]

U01- student potrafi zidentyfikować czynniki ryzyka przyczyniające się do powstawania zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży z grup ryzyka korzystając z aktualnych wyników badań naukowych oraz opisać mechanizmy ich działania i ścieżki rozwoju ryzyka [K_U18]

U02- student potrafi zidentyfikować czynniki i mechanizmy chroniące przyczyniające się do niwelowania i/lub redukcji zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży z grup ryzyka korzystając z aktualnych wyników badań naukowych oraz zaprojektować plan pomocy dziecku z grupy ryzyka uwzględniający koncepcję rezyliencji [K_U19]

K01- student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy poprzez zaangażowanie w opracowywanie projektu diagnozy i planu pomocy dziecku z grup ryzyka [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.