Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza warunków rozwoju dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW24DWR-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza warunków rozwoju dziecka
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Maria Deptuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1-Student potrafi, odwołując się do aktualnej wiedzy naukowej, wskazać możliwe przyczyny wybranych zaburzeń w rozwoju dziecka, związane z warunkami rozwoju, jakie tworzą mu dorośli w typowych środowiskach wychowawczych – rodzinie, żłobku, przedszkolu, szkole [K_W05]

W2- Student potrafi scharakteryzować warunki sprzyjające rozwojowi psychospołecznemu dzieci w rodzinie, żłobku, przedszkolu i szkole podstawowej biorąc pod uwagę wiedzę prezentowaną na wykładach, konwersatoriach i w literaturze obowiązkowej oraz wiek dziecka [K_W10]

W3-Student zna etapy postępowania diagnostycznego wg strategii ilościowej i realizowane w ramach danego etapu czynności. Zna metody badań i wybrane narzędzia badawcze, którymi może się posłużyć pedagog w badaniach z udziałem dzieci i dorosłych. [K_W12]

U-1: Student potrafi sformułować oparte na naukowych podstawach hipotezy dotyczące przyczyn wybranych trudności dzieci w realizacji zadań rozwojowych, niewłaściwych zachowań i zaprojektować adekwatne do nich postępowanie diagnostyczne w celu ustalenia ich przyczyn uwzględniając zarówno efekty rozwoju, jak i warunki rozwoju tworzone dzieciom / nastolatkom przez dorosłych w wybranym środowisku – w rodzinie, żłobku, przedszkolu, szkole podstawowej [K_U03]

U2: Student potrafi wymienić zasady etyczne, których należy przestrzegać w trakcie projektowania i realizacji diagnozy pedagogicznej oraz podać przykłady świadczące o ich respektowaniu lub łamaniu. [K_U12]

U3: Student pracując w zespole potrafi zaprojektować postępowanie diagnostyczne w środowisku szkoły obejmujące badanie warunków i efektów rozwoju psychospołecznego. W projekcie uwzględnia gotowe narzędzia i konstruuje własne. [K_U03]

K-1: Student stosuje zasady etyczne w projektowanym przez siebie postępowaniu diagnostycznym [K_K04]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnostyka pedagogiczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Deptuła
Prowadzący grup: Maria Deptuła, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1- student potrafi odwołując się do aktualnej wiedzy naukowej zaprojektować postępowanie diagnostyczne w klasach I lub IV mające na celu dostarczenie wiedzy o warunkach rozwoju psychospołecznego w tym zespole, które będzie podstawą projektowania pracy wychowawczej z klasą [K-W02]


W-2 Student posiada wiedzę o niespecyficznych i specyficznych warunkach sprzyjających rozwojowi psychospołecznemu w okresie od 6/7 do 11/12 roku życia, w tym zwłaszcza o roli rówieśników z zespołu klasowego i nauczycieli, występujących prawidłowościach i zakłóceniach w tym zakresie [K-W07]


W-3 Student posiada podstawową wiedzę o specyficznych trudnościach dzieci nieśmiałych, impulsywnych bądź agresywnych oraz dzieci z rodzin o niskim statusie socjoekonomicznym [SES] i potrafi zastosować ją w projektowaniu obserwacji w środowisku szkolnym


U-1 Student potrafi odwołując się do wiedzy naukowej prezentowanej na zajęciach i w zadanej literaturze obowiązkowej wskazać możliwe przyczyny wybranych problemów / zaburzeń w rozwoju psychospołecznym dziecka związane z warunkami rozwoju, jakie tworzą mu dorośli i dotychczasowymi efektami rozwoju dziecka


U-2 Student potrafi sformułować oparte na naukowych podstawach hipotezy dotyczące przyczyn wybranych trudności dzieci w wieku 6/7 – 11/12 lat w realizowaniu zadań rozwojowych, przejawiających niewłaściwe zachowania i zaprojektować adekwatne do nich postępowanie diagnostyczne w celu ustalenia ich przyczyn uwzględniając zarówno efekty rozwoju, jak i warunki rozwoju tworzone dzieciom /nastolatkom przez dorosłych w rodzinie i szkole [K_U04]


K-1 – Student potrafi korzystać z technologii ułatwiających gromadzenie, przetwarzanie i prezentowanie danych z badań warunków i efektów rozwoju w zespole klasowym.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.