Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat socjoterapeutyczny pod superwizją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW24WS-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat socjoterapeutyczny pod superwizją
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01-student zna podstawowe modele/podejścia teoretyczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży, posiada podstawową wiedzę o zastosowaniu podejścia poznawczo-behawioralnego w koncepcji socjoterapii. Projektując pracę z dziećmi i młodzieżą ze środowisk dysfunkcjonalnych metodą socjoterapii uwzględnia specyfikę ich funkcjonowania w grupie rówieśniczej [K_W05]

W02-student posiada podstawową wiedzę o zastosowaniu podejścia poznawczo-behawioralnego (koncepcji socjoterapii) w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk dysfunkcjonalnych [K_W05]

W03-student zna specyfikę funkcjonowania dziecka z trudnościami w zachowaniu w formalnej grupie rówieśniczej, w tym socjoterapeutycznej [K_W05]

U01 – student potrafi w odniesieniu do indywidualnego przypadku przeprowadzić analizę mechanizmu powstawania trudnych zachowań lub zaburzeń zachowania oraz zgodnie z koncepcją socjoterapii zaprojektować indywidualny plan korekcyjny dla dziecka [K_U03]

U02- student potrafi na podstawie diagnoz indywidualnych dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu w relacjach z rówieśnikami i/lub osobami dorosłymi w środowisku szkolnym zaprojektować zajęcia socjoterapeutyczne dla grupy, którą one tworzą , przy wykorzystaniu metody arteterapii i zrealizować je w grupie socjoterapeutycznej pod superwizją prowadzącego i członków grupy laboratoryjnej [K_U10]

U03-student potrafi diagnozować potencjały i zasoby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia i wykorzystać rezultaty tej diagnozy do projektowania oddziaływań socjoterapeutycznych [K_U19]

K01-odpowiedzialnie przygotowuje się do realizacji projektu zajęć socjoterapeutycznych z udziałem dzieci poprzez zaangażowanie w ich opracowywanie polegające na współpracy z członkami grupy laboratoryjnej i prowadzącym. Potrafi przyjąć od prowadzącego laboratorium i członków grupy informacje zwrotne o mocnych i słabych stronach realizacji przygotowanych zajęć [K_K03]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.