Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie i ewaluacja oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW35PEO-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i ewaluacja oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student posiada wiedzę o miejscu profilaktyki uzależnień w pedagogice, pedagogice społecznej i innych naukach o człowieku [K_W02]

W02- student zna wybrane teorie/koncepcje psychologiczne i socjologiczne niezbędne do zrozumienia mechanizmów ludzkich zachowań i projektowania oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Student zna strategie profilaktyczne wiodące i uzupełniające i ich rodowód teoretyczny [K_W04].

W03- Student zna zasady i specyfikę prowadzenia badań (ewaluacyjnych) nad skutecznością programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży (etapy procesu badawczego, schematy badawcze, rodzaje ewaluacji, ograniczenia badań ewaluacyjnych) [K_W12]

W04 - Student zna naukowe standardy konstruowania programów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży [K_W12]

W05 - Student posiada wiedzę o budowaniu środowiskowej strategii profilaktycznej [K_W12]

U01-Student potrafi dokonać wyboru teorii/koncepcji, wyjaśniającej specyfikę zjawisk będących przedmiotem oddziaływań profilaktycznych i wyprowadzić z nich logiczne wnioski umożliwiające sformułowanie celów oddziaływań profilaktycznych, a następnie zaprojektować krótki program profilaktyczny…[K_U03]

U02- Student potrafi zaprojektować program profilaktyczny adresowany do dzieci i młodzieży i koncepcję jego ewaluacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w profilaktyce opartej na naukowych podstawach (Evidence Based Prevention) [K_U03]

U03 - student potrafi zgodnie z zasadami badań pedagogicznych opracować przykładowe narzędzie badawcze do pomiaru wybranych wskaźników skuteczności programu, przeznaczone do przeprowadzania pomiarów online za pośrednictwem urządzeń mobilnych [K_U05]

K01- student przestrzega zasad etycznych obowiązujących w badaniach nad skutecznością profilaktyki uzależnień adresowanej do dzieci i młodzieży [K_K06]

K02- student dba o aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu światowego dorobku naukowego dotyczącego profilaktyki opartej na naukowych podstawach (EBP - evidence based prevention) niezbędnej do prowadzenia odpowiedzialnych działań profilaktycznych i badania ich efektywności [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01- student posiada wiedzę o miejscu profilaktyki uzależnień w pedagogice, pedagogice społecznej i innych naukach o człowieku [K_W02]

W02- student zna wybrane teorie/koncepcje psychologiczne i socjologiczne niezbędne do zrozumienia mechanizmów ludzkich zachowań i projektowania oddziaływań z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Student zna strategie profilaktyczne wiodące i uzupełniające i ich rodowód teoretyczny [K_W04].

W03- Student zna zasady i specyfikę prowadzenia badań (ewaluacyjnych) nad skutecznością programów profilaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży (etapy procesu badawczego, schematy badawcze, rodzaje ewaluacji, ograniczenia badań ewaluacyjnych) [K_W12]

W04 - Student zna naukowe standardy konstruowania programów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży [K_W12]

W05 - Student posiada wiedzę o budowaniu środowiskowej strategii profilaktycznej [K_W12]

U01-Student potrafi dokonać wyboru teorii/koncepcji, wyjaśniającej specyfikę zjawisk będących przedmiotem oddziaływań profilaktycznych i wyprowadzić z nich logiczne wnioski umożliwiające sformułowanie celów oddziaływań profilaktycznych, a następnie zaprojektować krótki program profilaktyczny…[K_U03]

U02- Student potrafi zaprojektować program profilaktyczny adresowany do dzieci i młodzieży i koncepcję jego ewaluacji zgodnie ze standardami obowiązującymi w profilaktyce opartej na naukowych podstawach (Evidence Based Prevention) [K_U03]

U03 - student potrafi zgodnie z zasadami badań pedagogicznych opracować przykładowe narzędzie badawcze do pomiaru wybranych wskaźników skuteczności programu, przeznaczone do przeprowadzania pomiarów online za pośrednictwem urządzeń mobilnych [K_U05]

K01- student przestrzega zasad etycznych obowiązujących w badaniach nad skutecznością profilaktyki uzależnień adresowanej do dzieci i młodzieży [K_K06]

K02- student dba o aktualizowanie swojej wiedzy z zakresu światowego dorobku naukowego dotyczącego profilaktyki opartej na naukowych podstawach (EBP - evidence based prevention) niezbędnej do prowadzenia odpowiedzialnych działań profilaktycznych i badania ich efektywności [K_K08]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.