Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW35SD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska, Monika Lewicka, Monika Nawrot-Borowska, Dariusz Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Brzeziński, Lidia Hendler, Piotr Kostyło, Monika Lewicka
Prowadzący grup: Witold Brzeziński, Lidia Hendler, Monika Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu poznawania rzeczywistości, typów badań naukowych oraz procedur badawczych (procedury badań ilościowych i jakościowych; poprawnie definiuje i wyjaśnia wszystkie podstawowe elementy strukturalne niezbędne przy formułowaniu założeń metodologicznych badań; [K_W12]

W02 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad etycznych, zwłaszcza rzetelności i uczciwości, w podejmowaniu i prowadzeniu badań naukowych; [K_W19]

W03 ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej – autorskich praw osobistych i majątkowych, prawa cytatu oraz przywłaszczania sobie autorstwa cudzego utworu lub jego części; [K_W23]

W zakresie umiejętności student:

U01 potrafi samodzielnie korzystać z literatury naukowej, docierając do właściwych, z punktu widzenia prowadzonych badań, źródeł, w tym do baz danych utrzymywanych on-line; [K_U04]

U02 potrafi, zgodnie z kryteriami poprawności metodologicznej i wymogami etycznymi, zorganizować i przeprowadzić badania empiryczne/badania źródłowe, poddać analizie zgromadzone wyniki, opisać je wyprowadzić wnioski dla teorii oraz praktyki edukacyjnej; [K_U05]

U03 potrafi samodzielnie, sugerując się wskazówkami opiekuna naukowego, gromadzić literaturę przedmiotu badań, krytycznie ją analizować i wykorzystywać w konstruowaniu płaszczyzny teoretycznej, metodologicznej i analitycznej własnej pracy [K_U08]

U04 potrafi wybrać właściwą (adekwatną) do przedmiotu, celów i problemu badawczego procedurę badań oraz trafnie dobiera instrumentarium badawcze [K_U09]

U05 potrafi rozpoznawać różne rodzaje opracowań i tekstów źródłowych, dostrzegać różnicę między nimi, przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod [K_U17]

W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności metodologicznych, preferowanej orientacji badawczej (ilościowej lub jakościowej) oraz znaczenia rzetelnego podejścia do badań naukowych [K_K01]

K02 ma przekonanie o konieczności przestrzegania zasady rzetelności oraz uczciwości w prowadzeniu badań dotyczących rzeczywistości społecznej [K_K06]

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych wraz z umiejętnością krytycznej analizy literatury z tych przedmiotów oraz umiejętnością problematyzowania ich treści, a także podstawowe umiejętności w zakresie metodologii badań społecznych i pedagogicznych oraz pisarstwa naukowego.Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska, Wioletta Junik, Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska, Wioletta Junik, Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 - ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu poznawania rzeczywistości, typów badań naukowych oraz procedur badawczych (procedury badań ilościowych i jakościowych; poprawnie definiuje i wyjaśnia wszystkie podstawowe elementy strukturalne niezbędne przy formułowaniu założeń metodologicznych badań (K_W12);

W02 - ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad etycznych, zwłaszcza rzetelności i uczciwości, w podejmowaniu i prowadzeniu badań naukowych (K_W19);

W03 - ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej – autorskich praw osobistych i majątkowych, prawa cytatu oraz przywłaszczania sobie autorstwa cudzego utworu lub jego części (K_W23).


W zakresie umiejętności student:

U01 - potrafi samodzielnie korzystać z literatury naukowej, docierając do właściwych, z punktu widzenia prowadzonych badań, źródeł, w tym do baz danych utrzymywanych online (K_U04);

U02 - potrafi, zgodnie z kryteriami poprawności metodologicznej i wymogami etycznymi, zorganizować i przeprowadzić badania empiryczne/badania źródłowe, poddać analizie zgromadzone wyniki, opisać je wyprowadzić wnioski dla teorii oraz praktyki edukacyjnej (K_U05);

U03 - potrafi samodzielnie, sugerując się wskazówkami opiekuna naukowego, gromadzić literaturę przedmiotu badań, krytycznie ją analizować i wykorzystywać w konstruowaniu płaszczyzny teoretycznej, metodologicznej i analitycznej własnej pracy (K_U08);

U04 - potrafi wybrać właściwą (adekwatną) do przedmiotu, celów i problemu badawczego procedurę badań oraz trafnie dobiera instrumentarium badawcze (K_U09);

U05 - potrafi rozpoznawać różne rodzaje opracowań i tekstów źródłowych, dostrzegać różnicę między nimi, przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod (K_U17).


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 - ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności metodologicznych, preferowanej orientacji badawczej (ilościowej lub jakościowej) oraz znaczenia rzetelnego podejścia do badań naukowych (K_K01);

K02 - ma przekonanie o konieczności przestrzegania zasady rzetelności oraz uczciwości w prowadzeniu badań dotyczących rzeczywistości społecznej (K_K06).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych wraz z umiejętnością krytycznej analizy literatury z tych przedmiotów oraz umiejętnością problematyzowania ich treści, a także podstawowe umiejętności w zakresie metodologii badań społecznych i pedagogicznych oraz pisarstwa naukowego.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska, Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Justyna Spychalska-Stasiak
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska, Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Justyna Spychalska-Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.