Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i metodyka pracy z uczniem z trudnościami w nauce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW35TPD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i metodyka pracy z uczniem z trudnościami w nauce
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Blanka Poćwiardowska, Alicja Potorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Celem głównym jest zapoznanie studenta z teorią i praktyką pomagania uczniom z trudnościami w uczeniu się. W wyniku przeprowadzonych zajęć :


W01 student/ka definiuje pojęcia dotyczące trudności szkolnych, niepowodzeń szkolnych, zaburzeń rozwoju mających znaczenie dla procesu uczenia się i teorie wyjaśniające pojawienie się tych trudności (K_W01)


W02 student/ka charakteryzuje wybrane teorie dotyczące uczenia się oraz patomechanizmów dysleksji i dyskalkulii (K_W09)


W03 student/ka ma elementrną wiedzę o metodyce prowadzenia terapii pedagogicznej (w zakresie percepcji wzrokowej, słuchowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, słuchowo-ruchowej) (K_W16)


W04 student/ka opisuje przejawy zaburzeń uczenia się oraz możliwości pomocy uczniom przejawiającym takie zaburzenia (K_W21)


U01 student/ka diagnozuje przejawy zaburzeń w uczeniu się (K_U05)U02 student/ka prezentuje w grupie przygotowane sposoby pracy z uczniami przejawiającymi trudności w uczeniu się (K_U08)K01 student/ka odnosi zdobytą wiedzę do kolejnych zaplanowanych podczas zajęć zadań (K_K02)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Diagnostyka pedagogiczna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Borsich
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Monika Chodyna-Santus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Zna terminologię związaną z opisem trudności w nauce [K_W01]

W-2 Zna podstawowe przyczyny trudności w nauce [K_W09]

W-3 Zna sposoby pomagania uczniom z trudnościami w nauce [K_W16]

W-4 Zna sposoby rozpoznawania wybranych trudności w uczeniu się i pomagania uczniom z trudnościami w nauce oraz obowiązki szkoły wobec uczniów z trudnościami w nauce w świetle aktualnych podstaw prawnych [K_W21].

U-1 Potrafi przeprowadzić w podstawowym zakresie badanie diagnostyczne dotyczące uczniów z wybranymi trudnościami w nauce, opracować i zaprezentować jego wyniki, wykorzystując ICT [K_U05]

U-2 Potrafi sformułować hipotezy co do możliwych przyczyn występowania danej trudności odwołując się do teorii lub koncepcji [K_U08]

K-1 Opracowuje projekt pomagania uczniom/uczniowi z wybranymi trudnościami w nauce korzystając z adekwatnych prac naukowych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym [K_K02]
Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Blanka Poćwiardowska
Prowadzący grup: Szymon Borsich, Blanka Poćwiardowska, Joanna Szymczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W-1 Zna terminologię związaną z opisem trudności w nauce [K_W01]

W-2 Zna podstawowe przyczyny trudności w nauce [K_W09]

W-3 Zna sposoby pomagania uczniom z trudnościami w nauce [K_W16]

W-4 Zna sposoby rozpoznawania wybranych trudności w uczeniu się i pomagania uczniom z trudnościami w nauce oraz obowiązki szkoły wobec uczniów z trudnościami w nauce w świetle aktualnych podstaw prawnych [K_W21].

U-1 Potrafi przeprowadzić w podstawowym zakresie badanie diagnostyczne dotyczące uczniów z wybranymi trudnościami w nauce, opracować i zaprezentować jego wyniki, wykorzystując ICT [K_U05]

U-2 Potrafi sformułować hipotezy co do możliwych przyczyn występowania danej trudności odwołując się do teorii lub koncepcji [K_U08]

K-1 Opracowuje projekt pomagania uczniom/uczniowi z wybranymi trudnościami w nauce korzystając z adekwatnych prac naukowych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym [K_K02]
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.