Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat socjoterapeutyczny pod superwizją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW35WSP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat socjoterapeutyczny pod superwizją
Jednostka: Kolegium II
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Junik
Prowadzący grup: Wioletta Junik, Monika Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01-student zna podstawowe modele/podejścia teoretyczne wyjaśniające powstawanie zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży,

posiada podstawową wiedzę o zastosowaniu podejścia poznawczo-behawioralnego w koncepcji socjoterapii. Projektując pracę z dziećmi

i młodzieżą ze środowisk dysfunkcjonalnych metodą socjoterapii uwzględnia specyfikę ich funkcjonowania w grupie rówieśniczej [K_W05]

W02-student posiada podstawową wiedzę o zastosowaniu podejścia poznawczo-behawioralnego (koncepcji socjoterapii) w pracy

socjoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze środowisk dysfunkcjonalnych [K_W05]

W03-student zna specyfikę funkcjonowania dziecka z trudnościami w zachowaniu w formalnej grupie rówieśniczej, w tym

socjoterapeutycznej [K_W05]

U01 – student potrafi w odniesieniu do indywidualnego przypadku przeprowadzić analizę mechanizmu powstawania trudnych zachowań

lub zaburzeń zachowania oraz zgodnie z koncepcją socjoterapii zaprojektować indywidualny plan korekcyjny dla dziecka [K_U03]

U02- student potrafi na podstawie diagnoz indywidualnych dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu w relacjach z rówieśnikami i/lub

osobami dorosłymi w środowisku szkolnym zaprojektować zajęcia socjoterapeutyczne dla grupy, którą one tworzą , przy wykorzystaniu

metody arteterapii i zrealizować je w grupie socjoterapeutycznej pod superwizją prowadzącego i członków grupy laboratoryjnej [K_U10]

U03-student potrafi diagnozować potencjały i zasoby dziecka oraz jego najbliższego otoczenia i wykorzystać rezultaty tej diagnozy do

projektowania oddziaływań socjoterapeutycznych [K_U19]

K01-odpowiedzialnie przygotowuje się do realizacji projektu zajęć socjoterapeutycznych z udziałem dzieci poprzez zaangażowanie w ich

opracowywanie polegające na współpracy z członkami grupy laboratoryjnej i prowadzącym. Potrafi przyjąć od prowadzącego laboratorium i członków grupy informacje zwrotne o mocnych i słabych stronach realizacji przygotowanych zajęć [K_K03]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.