Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-P-PW36SD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium II
Grupy: rok 3, semestr 6, kierunek pedagogika, spec: opieka i wychowanie z profilaktyką społeczną, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jolanta Jarczyńska, Monika Lewicka, Monika Nawrot-Borowska, Dariusz Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Brzeziński, Lidia Hendler, Piotr Kostyło, Monika Lewicka
Prowadzący grup: Witold Brzeziński, Lidia Hendler, Anna Jakubowicz-Bryx, Monika Lewicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu poznawania rzeczywistości, typów badań naukowych oraz procedur badawczych (procedury badań ilościowych i jakościowych; poprawnie definiuje i wyjaśnia wszystkie podstawowe elementy strukturalne niezbędne przy formułowaniu założeń metodologicznych badań;

W02 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad etycznych, zwłaszcza rzetelności i uczciwości, w podejmowaniu i prowadzeniu badań naukowych;

W03 ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej – autorskich praw osobistych i majątkowych, prawa cytatu oraz przywłaszczania sobie autorstwa cudzego utworu lub jego części;


W zakresie umiejętności student:

U01 potrafi samodzielnie korzystać z literatury naukowej, docierając do właściwych, z punktu widzenia prowadzonych badań, źródeł, w tym do baz danych utrzymywanych on-line;

U02 potrafi, zgodnie z kryteriami poprawności metodologicznej i wymogami etycznymi, zorganizować i przeprowadzić badania empiryczne/badania źródłowe, poddać analizie zgromadzone wyniki, opisać je wyprowadzić wnioski dla teorii oraz praktyki edukacyjnej;

U03 potrafi samodzielnie, sugerując się wskazówkami opiekuna naukowego, gromadzić literaturę przedmiotu badań, krytycznie ją analizować i wykorzystywać w konstruowaniu płaszczyzny teoretycznej, metodologicznej i analitycznej własnej pracy

U04 potrafi wybrać właściwą (adekwatną) do przedmiotu, celów i problemu badawczego procedurę badań oraz trafnie dobiera instrumentarium badawcze

U05 potrafi rozpoznawać różne rodzaje opracowań i tekstów źródłowych, dostrzegać różnicę między nimi, przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności metodologicznych, preferowanej orientacji badawczej (ilościowej lub jakościowej) oraz znaczenia rzetelnego podejścia do badań naukowych

K02 ma przekonanie o konieczności przestrzegania zasady rzetelności oraz uczciwości w prowadzeniu badań dotyczących rzeczywistości społecznej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych wraz z umiejętnością krytycznej analizy literatury z tych przedmiotów oraz umiejętnością problematyzowania ich treści, a także podstawowe umiejętności w zakresie metodologii badań społecznych i pedagogicznych oraz pisarstwa naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska, Wioletta Junik, Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Prowadzący grup: Anna Jakubowicz-Bryx, Jolanta Jarczyńska, Wioletta Junik, Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W zakresie wiedzy student:

W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu poznawania rzeczywistości, typów badań naukowych oraz procedur badawczych (procedury badań ilościowych i jakościowych; poprawnie definiuje i wyjaśnia wszystkie podstawowe elementy strukturalne niezbędne przy formułowaniu założeń metodologicznych badań;

W02 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad etycznych, zwłaszcza rzetelności i uczciwości, w podejmowaniu i prowadzeniu badań naukowych;

W03 ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej – autorskich praw osobistych i majątkowych, prawa cytatu oraz przywłaszczania sobie autorstwa cudzego utworu lub jego części;


W zakresie umiejętności student:

U01 potrafi samodzielnie korzystać z literatury naukowej, docierając do właściwych, z punktu widzenia prowadzonych badań, źródeł, w tym do baz danych utrzymywanych on-line;

U02 potrafi, zgodnie z kryteriami poprawności metodologicznej i wymogami etycznymi, zorganizować i przeprowadzić badania empiryczne/badania źródłowe, poddać analizie zgromadzone wyniki, opisać je wyprowadzić wnioski dla teorii oraz praktyki edukacyjnej;

U03 potrafi samodzielnie, sugerując się wskazówkami opiekuna naukowego, gromadzić literaturę przedmiotu badań, krytycznie ją analizować i wykorzystywać w konstruowaniu płaszczyzny teoretycznej, metodologicznej i analitycznej własnej pracy

U04 potrafi wybrać właściwą (adekwatną) do przedmiotu, celów i problemu badawczego procedurę badań oraz trafnie dobiera instrumentarium badawcze

U05 potrafi rozpoznawać różne rodzaje opracowań i tekstów źródłowych, dostrzegać różnicę między nimi, przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod


W zakresie kompetencji społecznych student:

K01 ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności metodologicznych, preferowanej orientacji badawczej (ilościowej lub jakościowej) oraz znaczenia rzetelnego podejścia do badań naukowych

K02 ma przekonanie o konieczności przestrzegania zasady rzetelności oraz uczciwości w prowadzeniu badań dotyczących rzeczywistości społecznej


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza z zakresu przedmiotów podstawowych oraz kierunkowych wraz z umiejętnością krytycznej analizy literatury z tych przedmiotów oraz umiejętnością problematyzowania ich treści, a także podstawowe umiejętności w zakresie metodologii badań społecznych i pedagogicznych oraz pisarstwa naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Jarczyńska, Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Justyna Spychalska-Stasiak
Prowadzący grup: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Justyna Spychalska-Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.